Cơ cấu tổ chức

Ban Giám hiệu
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 ThS Ninh Văn Hưng Hiệu trưởng 0912 158 602
02053 810 588
ninhhungsgd@gmail.com
2 ThS Nguyễn Thế Dương Phó hiệu trưởng 0913 298 522
02053 810 581
duongnt.c10@moet.edu.vn
3 TS Phùng Quý Sơn Phó hiệu trưởng 0982 339 388
02056 252 519
quysonls@gmail.com

Phòng Quản lý đào tạo
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 ThS Vi Hồng Thắm Trưởng phòng 0983 040 475 thamks2c@gmail.com
2 ThS Mai Hồng Quảng Phó trưởng phòng 0912 696 828
02053812083
quangmh.langson@gmail.com
3 ThS Hoàng Văn Linh Phó trưởng phòng 0839 630 666 linhls389@gmail.com
4 ThS Mai Thị Thu Hằng   0912199606 hangmttspls@gmail.com
5 CN Nguyễn Thị Lan Hằng   0912245891 lanhang69cdsp@gmail.com
6 CN Trần Thị Thùy Linh   0946888515 linhhanhim@gmail.com
7 CN Lương Ánh Chung   0948144441 luonganhchung@gmail.com
8 CN Hoàng Thị Nhâm   0836991977 trangtu9908@gmail.com
9 CN Nông Xuân Trường   0947111989 xuantruong.c10@moet.edu.vn
10 CN Liễu Thu Lệ   0986397461 lieule0811@gmail.com

Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng và Công nghệ thông tin
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 ThS Nguyễn Thị Giang Châu Trưởng phòng 0988 687 677 giangchau.c10@moet.edu.vn
2 ThS Nông Tiến Công Phó trưởng phòng 0855 880 626 nongtiencong@gmail.com
3 ThS Nguyễn Ngọc Cường   0947 168 804 nguyenngoccuongls@gmail.com
4 Nguyễn Minh Phượng   0978 106 136 phuongnguyencdspls@gmail.com
5 Nguyễn Thị Mai Lan   0988 907 598 lankhanh8283@gmail.com

Phòng Tổ chức - Công tác HSSV
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Hoàng Thu Thủy Trưởng phòng 0976 325 418 hoangthuycdsp@gmail.com
2 Nguyễn Văn Tuấn P. Trưởng phòng 0936 365 888
0205 622 502
tuanthkt@gmail.com
3 Hoàng Thị Hường   0919 501 255
02056252513
hthuongtc.c10@moet.edu.vn
4 Đỗ Thị Lê   0856 256 555 ledocdspls@gmail.com
5 Vi Ngọc Hợp   0912 141 411  
6 Văn Kim   Oanh   0945 556 868 oanhvk1968@gmail.com
7 Lương Ánh  Chung   0948 144 441 luonganhchung@gmail.com
8 Bế Diệu  Hồng   0912 051 549 behongxh@gmail.com

Phòng Quản lý khoa học - Công tác đối ngoại
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 ThS Nguyễn Thị Phương Loan Phó trưởng phòng 0913258168 phuongloanlce@gmail.com
2 ThS Đặng Thế Anh   0972293839 anhdangcdspls@gmail.com
3 ThS Hà Thị Thanh Huyền   0961906838 hahuyen88ls@gmail.com

Phòng Hành chính - Tổng hợp
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Vi Văn Hưng Trưởng phòng 0983 636 306
0918 308 636
hungvv.c10@moet.edu.vn
2 Trần Quang Hải P. trưởng phòng 0983 636 220 tranhai82deogiang@gmail.com
3 Dương Thị Phương Liên P. trưởng phòng 0948 984 666 phuonglien.c10@moet.edu.vn
4 Lý Thị Danh   0836991966 danhlt.c10@moet.edu.vn
5 Nguyễn Thanh Huyền   0962229223 huyentn.c10@gmail.com
6 Trịnh Duy Tường   0912 100 425  
7 Lộc Văn Đào   0988 356 085  
8 Nguyễn Văn Lan   0912 218 562  
9 Hoàng Thị Hiến   01277 410 233  
10 Bế Anh Khoa   0978 789 588  
11 Phạm Thị Như Hoa Tổ trưởng C Đoàn 0916 774 809 phamhoa071176@gmail.com
12 Hoàng Thị Hạnh   01696 946 228  
13 Hoàng Anh Đức   0949 275 525  
14 Lưu Thành Lợi   0984 821 823  
15 Nguyễn Đình Minh   0915 015 658  
16 Bế Thị Phương   0984 571 279  
17 Ngô Tiến Hải   0983 718 478  
18 Hà Công Vạn   0985 923 398  

Phòng Hành Kế hoạch - Tài chính
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Nguyễn Thị Kim Trưởng phòng 0949054856 nguyenkim166@gmail.com
2 Lộc Thị Bắc Phó phòng 0947881666 bacson1973@gmail.com
3 Hoàng Thị Tấm Thủ quỹ 0385512670 tamht.c10@moet.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Lê Minh Thắng Giám đốc 0946595168 thanglm168@gmail.com 
2 Nhữ Thị Thu Hằng Tổ trưởng tổ Tin 0915908966 thuhang2105@gmail.com
3 Nông Thu Hoài Giảng viên 0822691269 hoaithuspls@gmail.com
4 Trương kim Tú Giảng viên 0986995256 tutk2308@gmail.com 
5 Trương Quỳnh Liễu Giảng viên 0983465888 diepbeu@gmail.com 
6 Mai Thị Bính Giáo viên 0914382612 maibinh.thkt@gmail.com

Khoa Giáo dục Tiểu học - Giáo dục THCS
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 ThS Mông Thị Vân Anh Trưởng khoa 0836 991 970
0982 869 165
mongvananh@gmail.com
2 ThS Nguyễn Thị Hợi Phó Trưởng khoa 0196 776 657 hoint.c10@moet.edu.vn
3 TS Lê Thị Minh Thi Phó Trưởng khoa 0366 149 001 lethiminhthi@gmail.com
4 ThS Triệu Thu Hường Tổ trưởng tổ XH 0912 363 254 trieuthuhuongxh@gmail.com
5 CN Phương Ngọc Thanh Huyền Tổ XH 0927 080 990
0868 983 929
phuonghuyenls@gmail.com
6 ThS Nguyễn Thị Thắng Tổ XH 0949 042 312 ntthangls12345@gmail.com
7 ThS Nguyễn Thị Kim Dung Tổ XH 0912 191 767  
8 ThS Hoàng Thị Bích Diệp Tổ XH 0844 005 555 hoangdiep90@gmail.com
9 ThS Nguyễn Văn Tuấn Tổ XH    
10 ThS Hoàng Thu Hường Tổ TN 0988 210 059 hoangthuhuongls@gmail.com
11 ThS Đặng Thị Thủy Tổ TN 0978 009 767 thuydangdtls@gmail.com
12 ThS Vũ Thị Ánh Tuyết Tổ TN 0982 687 368 vutuyetls86@gmail.com
13 ThS Vũ Thị Thu Hằng Tổ TN 0979 164 964 1984vuhang@gmail.com
14 CN Hoàng Thị Quyên Tổ TN 0916 137 179 hoangquyenls222@gmail.com
15 ThS Ninh Quốc Huy Tổ TN 0988 682 288 ninhhuycdspls@gmail.com
16 ThS Đặng Quốc Minh Tổ TN 0983 240 259  
17 ThS. Nông Ngọc Hồi Tổ TN 0916 298 338 nongngochoi@gmial.com
18 CN Dương Công Tuệ Tổ TN 0374 699 559 tuedcn01@gmail.com
19 ThS Nguyễn Cao Luận Tổ TN 0972 685 151 nguyenluank19@gmail.com
20 ThS Hoàng Văn Nhân Tổ TN 0904 016 559 nhanhv.c10@moet.edu.vn
21 ThS Cao Thanh Sơn Tổ trưởng  tổ ÂN-MT 0915 365 966
0912 368 432
caothanhson_68lsn@yahoo
22 ThS Hoàng Ngọc Anh Thơ Tổ ÂN-MT 0939 396 396 linhnga0612@gmail.com
23 CN Trần Thị Thu Tổ ÂN-MT 0986 886 363 thuttcdspls@gmail.com
24 ThS Nguyễn Thu Hà Tổ ÂN-MT 0912 977 288 hacoi231284@gmail.com
25 CN Nguyễn Quốc Khánh Tổ ÂN-MT 0985 374 828 khanhcdspls@gmail.com
26 CN Trần Thị Yến Tổ ÂN-MT 0912 347 853 tranyen.cdspls@gmail.com
27 CN Hoàng Văn Điểm Tổ ÂN-MT 0947 382 942 hoangvandiemcdsp@gmail.com
28 CN Phạm Anh Việt Tổ ÂN-MT 0949 007 135 vietpa.c10@moet.edu.vn

Khoa Giáo dục Mầm non
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Hứa Thị Hạnh Trưởng Khoa 0912312942 huahanh2011@gmail.com
2 Hà Kim Toản Phó trưởng Khoa 0915938288 toanhk.c10@moet.edu.vn
3 Mai Thị Thoa Tổ trưởng CM 0916934550 thoamt.c10@moet.edu.vn
4 Lô Mai Lan Tổ trưởng CM 0913594128 mailanls79@gmail.com
5 Nguyễn Thị Hòa Trợ lý khoa 0944056188 hoant.c10@moet.edu.vn
6 Lưu Thị Minh Huyền Trợ lý khoa 0916060882 Luuthuhuyen.c10@moet.edu.vn
7 Đỗ Thị Xuyến Giảng viên chính 0912271916 dtxuyen.cdsp.ls1@gmail.com
8 Vũ Thu Hồng Giảng viên  0914460886 Không có mail cá nhân
9 Trần Thị Hiền Giảng viên  0842507865 tranthihien.tpls@gmail.com
10 Chu Thanh Loan Giảng viên  0945034912 thanhloanspmn@gmail.com
11 Lý Thị Hương Giảng viên  0919055288 lthuong.c10@moet.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Ths Lê Thị Thanh Hương Trưởng khoa 0936777586 lehuongcdspls@gmail.com
2 Ths Trần Anh Quyền Phó trưởng khoa 0912199638 tranquyen69@gmail.com
3 Ths Ngàn Phương Loan Phó trưởng khoa 0976458346 phuongloan.ngan@gmail.com
4 Ths Hồ Minh Châu Tổ trưởng CM 0906259689 hochau.c10@moet.edu.vn
5 Ths Hoàng Minh Thúy Tổ trưởng CM 0922883866 hoangminhthuyls@gmail.com
6 Ths Dương Bích Thủy GV 0913529135 duongbichthuyls@gmail.com
7 CN Nguyễn Thị Ngọc Diệp GV 0919701269 ngocdiepcdspls@gmail.com
8 Ths Hoàng Kim Hoàn GV 0972472248 kimhoanls1977@gmail.com
9 CN Sầm Diệu Quỳnh GV 0987786202 sdquynh@gmail.com
10 CN Hứa Ngọc Bích GV 0987231163 huangocbich.kabi@gmail.com
11 CN Nguyễn Thị Hồng Vân GV 0915988408 hongvan2787@gmail.com
12 Ths Hoàng Thị Hương Giang  GV 0984080111 giangloi8384@gmail.com
13 CN Nguyễn Thị Mai Hoa GV 0986019880 hoabien2107@gmail.com
14 CN Nông Mạnh Long GV 0966503585 manhlong19588@gmail.com
15 CN Hoàng Thị Linh GV 0399891966 hoanglinh90ls@gmail.com
16 CN Lý Thị Lan GV 0988985028 lythilan88@gmail.com
17 CN Nguyễn Ngọc Quỳnh GV 0983743112 ngocquynhls@gmail.com
18 CN Phùng Kim Thúy GV 0383992104 phungkimthuyls@gmail.com
19 CN Tô Lan Anh GV 0943833223 lananh.melt@gmail.com
20 Ths Nguyễn Thị Ngọc Ánh GV 0983181668 anhntn17@gmail.com
21 Ths Hoàng Thị Quỳnh Mai  GV 0347521269 quynhmai74@gmail.com
22 Ths Trần  Bích Diệp GV 0989768289 tbdiep.nnthls@gmail.com
23 Ths Phạm Thanh Mai GV 0988523262 phamthanhmai78@gmail.com

Khoa Các bộ môn chung
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Hoàng Thị Thanh Thủy Phó trưởng khoa 0963 484888 thuychinhtri@gmail.com
2 Dương Anh Tuân Phó trưởng khoa 0949 081 069 tuanlsbn@gmail.com
3 Hoàng Thu Phương Tổ trưởng CM 0915 580 168 phuongls77@gmail.com
4 Mã Thị Hằng Giảng viên 0916 625 952 mathihangls1@gmail.com
5 Chu Bích Thảo Giảng viên 0912 131 593 chuthaols@gmail.com
6 Hứa Thị Khuyên Giảng viên 0389 159 203 huakhuyen1974ls@gmail.com
7 Hoàng Phương Lan Giảng viên 0949 059 098 hoanglan22275@gmail.com
8 Đàm Minh Việt Giảng viên 0912 584 567 damminhvietls@gmail.com
9 Nguyễn Minh Tâm Giảng viên 0973 969 251 minhtamls89@gmail.com
10 Hoàng Lệ Thùy Giảng viên 0914 188 966 hoanglethuykt@gmail.com
11 Hoàng Văn Cán Giảng viên 0979 801 628 canvanban.ls@gmail.com
12 Đào Cẩm Vân Giảng viên 0947 626 118 daocamvanls@gmail.com
13 Ngyễn Văn Quý Tổ trưởng CM 0888 968 656 quybackan24@gmail.com
14 Nguyễn Tuấn Trung Giảng viên 0912 461 241 trungnt.c10@moet.edu.vn
15 Đào Anh Tuấn Giảng viên 0972 848 423 tuandaoanhls@gmail.com
16 Hoàng Viết Chính  Giảng viên 0368 682 486 chinhhoangls87@gmail.com
17 Dương Công Hồng Giảng viên 0946 030 878 hongdc.c10@gmail.com
18 Ngô Thúy Nam Giảng viên 0915 306 307 ngonamspls78@gmail.com
19 Chu Thị Điềm Giảng viên 0916 500 166 chuthidiemlsls@gmail.com
20 Vũ Thị Thu Thủy Giảng viên 0916 767 959 thuyvuthu80@gmail.com
21 Đinh Thị Tình Tổ trưởng CM 0856 223 399 duyentinh76@gmail.com
22 Tạ Thị Thu Hằng Giảng viên 0914 347 368 tahang.c10@moet.edu.vn
23 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên 0842 425 888 havip88@gmail.com
24 Nguyễn Thị Thu Thảo Giảng viên 0915 489 990 thuthaols90@gmail.com
25 Phan Thanh Tùng Giảng viên 0902 029 048 chubechancuuls88@gmail.com
26 Hoàng Thị Kèm Giảng viên 0985 013 154 hoang.kem8@gmail.com

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Dương Chí Dũng Trưởng khoa 0902 005 939 dunglsn@gmail.com
2 Ngô Thị Ngọc Hà Phó Trưởng khoa 0984 822 189 hoangthi2006@gmail.com
3 Bùi Xuân Thái Tổ trưởng bộ môn
Kỹ thuật
0916 886 143 thaiktls@gmail.com
4 Hà Thị Ngọc Linh Tổ trưởng bộ môn
Kinh tế - Tài chính
0912 012 443 halinhktls@gmail.com
5 Hoàng Thị Mai Hương   0989 205 730 maihuong.kte@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   0915 036 330 hoantqls1@gmail.com
7 Vi Thị Minh Hiếu   0902 224 198 hieucths@gmail.com
8 Vũ Thị Thu Hằng   0969 841 668 Bitmap
vuhangthktls@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thu Thủy   0972 661 733 thuyktktls@gmail.com 
10 La Việt Ái   0982 305 281 hainam20209@gmail.com 
11 Hà Thị Thanh Xuân   0946 138 979 hathanhxuanthkt@gmail.com

Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý và nghiệp vụ
TT Họ tên Chức vụ Số ĐT Email
1 Ths Bùi Ngọc Hà Phó trưởng khoa 0912862313 buingocha313@gmail.com
2 Ths Phạm Thúy Hà Phó trưởng khoa 0914969325 hahuanls74@gmail.com
3 Ths Hoàng Mạnh Tùng   0949065559 tunghm.c10@moet.edu.vn 
4 Ths Nguyễn Chí Dũng   0912909080 dungthkt@gmail.com 
5 Ths Triệu Minh Thùy   0334523387 minhthuy0203@gmail.com 
6 CN Phạm Thị Thanh Thu   0915482169 hoanghongdiepbsls@gmail.com
7 CN Hoàng Kim Thúy   0945999676 thuychipsharp@gmail.com 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây