​Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2019

​Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2019

 •   23/06/2019 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
​Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2019
Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2017

Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2017

 •   23/06/2017 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2017
Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2018

Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2018

 •   23/07/2018 02:39:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 2018
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 •   08/02/2021 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016, 2017

Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016, 2017

 •   10/02/2018 01:12:00 AM
 •   Đã xem: 924
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học - hệ Trung cấp

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học - hệ Trung cấp

 •   06/08/2015 02:21:55 AM
 •   Đã xem: 1127
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Sư phạm Mầm non - hệ Trung cấp

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Sư phạm Mầm non - hệ Trung cấp

 •   06/08/2015 02:20:03 AM
 •   Đã xem: 1115
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Sư phạm Mầm non (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm tiếng Anh

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm tiếng Anh

 •   06/08/2015 02:18:29 AM
 •   Đã xem: 1188
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm tiếng Anh (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng tiếng Trung quốc

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng tiếng Trung quốc

 •   06/08/2015 02:16:39 AM
 •   Đã xem: 1220
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng tiếng Trung quốc (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm Ngữ văn

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm Ngữ văn

 •   06/08/2015 02:14:22 AM
 •   Đã xem: 1115
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm Ngữ văn (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm Toán học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm Toán học

 •   06/08/2015 02:12:50 AM
 •   Đã xem: 1128
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm Toán học (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Sinh- Hóa

Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Sinh- Hóa

 •   06/08/2015 02:10:50 AM
 •   Đã xem: 973
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Sinh hóa (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học

 •   06/08/2015 02:06:18 AM
 •   Đã xem: 1080
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Mầm non

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Mầm non

 •   06/08/2015 02:04:34 AM
 •   Đã xem: 1081
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo QĐ số 311/QĐ-CĐSP ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn)
Lưu đồ các quy trình iso 9001:2008

Lưu đồ các quy trình iso 9001:2008

 •   26/07/2015 11:36:29 PM
 •   Đã xem: 3275
 •   Phản hồi: 0
Công bố hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường CĐSP Lạng Sơn

Công bố hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường CĐSP Lạng Sơn

 •   25/07/2015 04:38:51 AM
 •   Đã xem: 1269
 •   Phản hồi: 0
Công bố hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường CĐSP Lạng Sơn
Chính sách chất lượng (ban hành năm 2013)

Chính sách chất lượng (ban hành năm 2013)

 •   24/07/2015 11:01:00 PM
 •   Đã xem: 1150
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây