Giới thiệu khoa Giáo dục Mầm non

Thứ năm - 31/05/2018 20:13
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
ĐT (0256)252518 - Email: khoamn.c10@moet.edu.vn
Những tổ chức tiền thân của Khoa GDMN trường CĐSP Lạng Sơn là Trường Sơ cấp Nuôi dạy trẻ và Trường Sư phạm Mẫu giáo Lạng Sơn. Năm 1984, được sáp nhập thành Trường Sư phạm Mầm non. Ngày 02/10/1993, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 694-UB/QĐ-TC sáp nhập vào Trường THSP 12+3 và đổi tên thành Trường THSP Lạng Sơn. Đến năm 2006 thành lập Khoa Mầm non và năm 2009 được đổi tên thành Khoa Giáo dục mầm non.
Cho đến thời điểm thời điểm hiện tại, Khoa đã trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (1972-2017).  Hiện nay, đội ngũ giảng viên gồm 11 đồng chí, trong đó 05 giảng viên có trình độ thạc sỹ.

Trưởng khoa
TH.S Hứa Thị Hạnh
 
Trưởng khoa, chịu trách nhiệm trước nhà trường, pháp luật về công tác quản lý ở đơn vị. Chỉ đạo, phụ trách chung các hoạt động:
1- Công tác tư tưởng chính trị.
2- Xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch năm học; báo cáo tháng, sơ kết, tổng kết năm học, lịch tuần của khoa.
3- Công tác thi đua khen thưởng.
5- Chỉ đạo công tác thanh tra.
6- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
7- Công tác chuyên môn
8- Quản lý hồ sơ, sổ sách tập thể, tài sản của đơn vị.
9- Chỉ đạo chuyên môn tổ phương pháp
 

P.Trưởng khoa
TH.S Hà Kim Toản
Phó trưởng khoa, phụ trách các công việc của khoa gồm:
1- Công tác quản lý học sinh, sinh viên: (GVCN; xét kết quả HT,RL; thi đua khen thưởng của HSSV; nề nếp học tập...).
2- Công tác Nghiên cứu KH, ngoại khóa, thực tập, thực tế.
3- Chỉ đạo chuyên môn tổ cơ sở
4- Các hoạt động phong trào của đơn vị
5- Quản lý điều hành khoa khi trưởng khoa ủy quyền.
 
* Về cơ cấu tổ chức ngoài trưởng phó khoa, khoa Giáo dục mầm non gồm có 2 trợ lý và 2 tổ trưởng chuyên môn
* Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng sư phạm và các trình độ thấp hơn; Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non ;Quản lý các lớp học sinh - sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non.
H3
* Thành tích đạt được: Trải qua hơn 40 năm xây dựng Khoa Giáo dục Mầm non - trường CĐSP Lạng Sơn, với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, bền bỉ, nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới và sáng tạo tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên học viên của đơn vị đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Những thành tích đó được nhà trường, các cấp lãnh đạo, ban ngành ghi nhận. Đơn vị đã đào tạo, bồi dưỡng được hơn bốn nghìn cán bộ giáo viên mầm non đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh nhà (bao gồm các hệ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông) với tỉ lệ SV đỗ tốt nghiệp đạt: 100%.
Trong nhiều năm liên tục Khoa, Tổ chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (năm học 2005 - 2006 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc); Tổ Công đoàn vững mạnh; nhiều năm liên tục đơn vị đoạt giải cao trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Đội ngũ giảng viên của đơn vị nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nhiều Đ/c đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Nhiều giảng viên liên tục đạt danh hiệu giảng viên giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở.
Với sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ giáo viên, sự cố gắng nỗ lực của bản thân, nhiều học sinh sinh viên học viên của Khoa đã đạt các danh hiệu HSSV khá, giỏi. Đặc biệt có một số được tham gia lớp học lớp nhận thức về Đảng và được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
 
 
 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO
 Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhà trường, xã hội, Khoa Giáo dục mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non như sau:
- Quản lý chặt chẽ quy chế chuyên môn, xây dựng nề nếp dạy học, làm việc, nêu cao vai trò gương mẫu của nhà giáo trong công tác giáo dục học sinh; thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các quy định của ngành, nhà trường...
- Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng dạy học của giảng viên (dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, công tác thi...). Việc dự giờ, thăm lớp, quan sát các hoạt động sư phạm giúp người quản lý nắm bắt được thông tin về năng lực, trình độ, nghiệp vụ sư phạm của giảng viên; đồng thời đánh giá được phần nào quá trình lĩnh hội kiến thức, tinh thần và thái độ học tập của người học. Trên cơ sở đó có những biện pháp hợp lý để điều chỉnh, hoàn thiện việc tổ chức hoạt động dạy học trong trường.
  - Đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức tin học cho giảng viên; giao định mức cụ thể về số tiết dạy cần sử dụng các phương tiện kỹ thuật để cá nhân có trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng. Mỗi giảng viên cần nghiên cứu các phương tiện hỗ trợ hiện đại (máy tính, các phần mềm thông minh) trong lĩnh vực giáo dục Mầm non để vận dụng có hiệu quả. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học các môn: phương pháp khám phá khoa học và làm quen với môi trường xung quanh, sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi Mầm non, giáo dục học Mầm non, vệ sinh - dinh dưỡng...
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cho giảng viên. Mỗi giảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc việc tự học, tự rèn luyện bản thân là nhu cầu tất yếu và nhiệm vụ không thể thiếu với người thầy. Xác định rõ nội dung và hình thức bồi dưỡng, thực hiện phương châm học tập thường xuyên, học tập suốt đời, chú trọng phông kiến thức xã hội, ngành, nghề cho mỗi giảng viên.      
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên, kiểm tra, đánh giá kịp thời tạo động cơ thúc đẩy sinh viên rèn luyện tự giác, tích cực. Các môn chuyên ngành cần chú trọng rèn các kỹ năng: Sử dụng đàn phím điện tử; sử dụng đồ dùng dạy học; tổ chức ngày Hội, ngày Lễ ở trường mầm non,...
              - Song song với việc trang bị kiến thức, hình thành kỹ năng sư phạm, cần quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp cho sinh viên, đặc biệt lòng yêu nghề, mến trẻ vì đối tượng lao động của giáo viên mầm non là trẻ em ở độ tuổi rất nhỏ, thời kỳ mà nhân cách bắt đầu hình thành...
           - Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động tập thể: Diễn đàn về chuẩn giáo viên mầm non, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa...nhằm giáo dục toàn diện nhân cách người giáo viên trong tương lai.
             - Hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập khoa học, hợp lý; chú trọng sự vận dụng giữa lý luận và thực tiễn, rèn kỹ năng thực hành nghề nghiệp...
 
Cơ cấu nhân sự của khoa:
1. Hứa Thị Hạnh
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: huahanh2011@gmail.com
2. Hà Kim Toản
            Chức vụ: Phó trưởng khoa
            Email: toanhk.c10@moet.edu.vn
3. Đ/c: Mai Thị Thoa
Chức vụ: Giảng viên - Tổ trưởng chuyên môn tổ phương pháp
Email: thoamt.c10@moet.edu.vn
4. Lô Mai Lan
Chức vụ: Giảng viên - Tổ trưởng chuyên môn tổ cơ sở
Email: mailanls79@gmail.com
5. Nguyễn Thị Hòa
Chức vụ: Giảng viên – Trợ lý công tác chuyên môn
Email: hoant.c10@moet.edu.vn
6. Trần Thị Hiền
            Chức vụ: Giảng viên
             Email: tranthihien.tpls@gmail.com
7. Vũ Thu Hồng
           Chức vụ: Uỷ viên BCH công đoàn
            Email: tranthihien.tpls@gmail.coM
 8. Đỗ Thị Xuyến
             Chức vụ: Giảng viên
              Email: dtxuyen.cdsp.ls1@gmail.com
9. Lưu Thị Minh Huyền
              Chức vụ: Giảng viên
               Email: luuthuhuyen.c10@moet.edu.vn
10. Chu Thanh Loan
               Chức vụ: Giảng viên – Trợ lý công tác HSSV
               Email: loanspmn@gmail.com
11. Lý Thị Hương
               Chức vụ: Giảng viên
               Email: lthuong.c10@moet.edu.vn
 

Nguồn tin: Khoa Giáo dục Mầm non

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây