Thẩm định tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày của tỉnh Lạng Sơn do Trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức chỉnh sửa, bổ sung

Thẩm định tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày của tỉnh Lạng Sơn do Trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức chỉnh sửa, bổ sung

 •   16/11/2020 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 06  tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày tỉnh Lạng Sơn,  chiều ngày 13/11/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập hội đồng thẩm định tiếng dân tộc Tày cho cán bộ, công chức tỉnh Lạng Sơn do Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.
 
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

 •   19/10/2020 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC
Tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ kỹ thuật dạy học trực tuyến cho giảng viên và giáo viên

Tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ kỹ thuật dạy học trực tuyến cho giảng viên và giáo viên

 •   09/10/2020 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/10/2020, Phòng QLKH&CTĐN phối hợp với Tiểu ban Chuyên môn - Nghiệp vụ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật dạy học trực tuyến cho giảng viên và giáo viên
Ngoại khóa Tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người cho Đoàn viên thanh niên năm 2020

Ngoại khóa Tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người cho Đoàn viên thanh niên năm 2020

 •   05/10/2020 12:22:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 179 - KH/TĐTN-TG ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người trong đoàn viên, thanh niên năm 2020; Công văn số 1325-CV/TĐTN-TG ngày 11/8/2020 của Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Lạng Sơn về việc tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người năm 2020. Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Trường CĐSP đã phối hợp với trường CĐ Y tế và Trường Cao đẳng Nghề, phòng Cảnh sát hình sự Công An tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình ngoại khóa Tuyên truyền công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người năm 2020.
 
Mùa hè xanh và những trái tim tình nguyện của trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Mùa hè xanh và những trái tim tình nguyện của trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 •   18/08/2020 11:36:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2020 được thực hiện từ ngày 21/7 đến ngày 26/7/2020. Mặc dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng các chiến sĩ tình nguyện của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã có những hoạt động vô cùng thiết thực và nhiều ý nghĩa.
 
Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức thành công Hội thảo Khoa học "Phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức thành công Hội thảo Khoa học "Phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

 •   06/08/2020 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiệm vụ tổ chức chỉnh sửa, bổ sung chương trình tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày và Kế hoạch số 211/KH-CĐSP  ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc thực hiện công tác này, sáng ngày 04 tháng 8 năm 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức Hội thảo “Phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày dành cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.
 
Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

 •   20/07/2020 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch 205-KH/TĐTN-PT ngày 25/5/2020 của Tỉnh đoàn Lạng Sơn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020; Đoàn Trường CĐSP Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của sinh viên nhà trường.
 
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tham gia Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tham gia Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   20/07/2020 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
            Thực hiện Thông báo số 583-TB/CTCTU ngày 23/4/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn về thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào ngày 15,16 tháng 7 năm 2020.
 
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn - Một năm nhìn lại

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn - Một năm nhìn lại

 •   13/07/2020 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Đứng trước yêu cầu “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý”  theo tinh thần của Nghị quyết 29/NQ-TW, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo phù hợp xu hướng phát triển của giáo dục.
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

 •   06/07/2020 12:25:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Danh mục đề tài nghiên cứu  khoa học cấp trường, cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2020
 
Diễn đàn tư tưởng chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”

Diễn đàn tư tưởng chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”

 •   26/06/2020 02:33:00 AM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
         Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-CĐSP ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Trường CĐSP Lạng Sơn về việc triển khai đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn (đợt 2) năm học 2019 – 2020, ngày 23/6/2020, Đoàn Thanh niên tổ chức Diễn đàn tư tưởng chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” cho học sinh sinh viên.
 
Vũ Huyền Trang – một tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Vũ Huyền Trang – một tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”

 •   22/06/2020 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Từ những ngày đầu khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu phát động phong trào “Nghìn việc tốt” cho đến nay đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên khắp cả nước. Tất cả đều muốn chung tay đóng góp công sức, trí tuệ vào việc để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Trong những năm qua, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn luôn học tập và noi gương Bác Hồ vĩ đại và có không ít tấm gương sinh viên tiêu biểu về học tập và rèn luyện. Trong số đó, sinh viên Vũ Huyền Trang - Bí thư chi đoàn K14MNB là một tấm gương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
 
Hội nghị tuyên truyền về cộng đồng ASEAN và vấn đề chủ quyền biển, đảo cho đoàn viên thanh niên

Hội nghị tuyên truyền về cộng đồng ASEAN và vấn đề chủ quyền biển, đảo cho đoàn viên thanh niên

 •   22/06/2020 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/6/2020, Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cộng động Asean và vấn đề chủ quyền biển, đảo cho 50 đoàn viên thanh niên đại diện cho sinh viên năm thứ nhất trong toàn trường.

Danh mục các bài báo đăng tạp chí khoa học và chuyên ngành từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2020

Danh mục các bài báo đăng tạp chí khoa học và chuyên ngành từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2020

 •   18/06/2020 02:19:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Danh mục các bài báo đăng tạp chí  khoa học và chuyên ngành từ tháng 6/2016  đến tháng 6/2020
 
Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2023

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2023

 •   09/06/2020 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
         Hòa chung không khí thi đua sôi nổi lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp và thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn (Đợt 2) năm học 2019 - 2020; Chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng tới Đại hội Đảng các cấp; Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, ngày 06/6/2020, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2023 long trọng được tổ chức.        
 
Phát huy vai trò tham mưu của Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học với hoạt động đào tạo của nhà trường trong bối cảnh hiện nay

Phát huy vai trò tham mưu của Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học với hoạt động đào tạo của nhà trường trong bối cảnh hiện nay

 •   25/05/2020 11:19:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
         Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng, Người đã chỉ rõ “tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Người đã khẳng định “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Thầm nhuần tư tưởng của Người, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi ủy Phòng Đào tạo -Khảo thí - Khoa học đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ nhà trường giao phó
Sinh hoạt định kỳ Tháng Thanh niên ở Trường CĐSP Lạng Sơn

Sinh hoạt định kỳ Tháng Thanh niên ở Trường CĐSP Lạng Sơn

 •   11/03/2020 11:39:00 AM
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0
Tối ngày 11/3 và ngày 12/3/2020, hơn 20 Chi đoàn, Chi hội của Đoàn Trường CĐSP Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội Tháng Thanh niên năm 2020 hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên.
 
Tuổi trẻ Trường CĐSP Lạng Sơn với “Tết trồng cây làm theo lời Bác”

Tuổi trẻ Trường CĐSP Lạng Sơn với “Tết trồng cây làm theo lời Bác”

 •   01/02/2020 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/01/2020, tức ngày 04/01 âm lịch, 20 ĐVTN là cán bộ Đoàn, Hội đã tham gia trồng hơn 50 cây hoa tại khuôn viên Trường CĐSP Lạng Sơn. Qua đó, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, đồng thời giáo dục ý nghĩa của “Tết trồng cây” đối với thế hệ trẻ.
 

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây