Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường CĐSP Lạng Sơn

Thứ hai - 06/05/2019 13:40
          Hợp tác quốc tế  trong lĩnh vực đào tạo giữa Việt Nam và các nước trên thế giới được thực hiện từ rất lâu, tuy nhiên được quan tâm nhiều hơn khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức Thương mại thế giới WTO (năm 2007) và chính sách hội nhập quốc tế ở Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế. Hợp tác giáo dục và đào tạo được thực hiện chủ yếu với các hình thức: chuyên gia qua biên giới, du học, hiện diện thương mại, hiện diện thể nhân đặc biệt là liên kết đào tạo.
          Hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo là sự phối hợp hoạt động giáo dục đào tạo để thúc đẩy sự phát triển về chất và lượng của giáo dục. Hoạt động giáo dục và đào tạo hợp tác quốc tế đang diễn ra mạnh và trong lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học. Để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nắm bắt được lợi thế về địa lý của tỉnh, hơn 10 năm trở lại đây, Trường CĐSP Lạng Sơn đã quan tâm và chú trọng đến hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
          1. Thực trạng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường CĐSP Lạng Sơn
          Trong những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Trường CĐSP Lạng Sơn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Sở GDĐT, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn và Bộ GDĐT. Các cơ sở giáo dục ở nước ngoài cũng như các đơn vị có yếu tố nước ngoài luôn chủ động đề xuất, định hướng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các trường của tỉnh Quảng Tây luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên trong quá trình học tập và thực tập tại nước ngoài.  Các đơn vị trong trường đã chủ động tham mưu, phối kết hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và điều chỉnh kịp thời các hoạt động hợp tác đào tạo. Giảng viên có năng lực ngoại ngữ chủ động tìm kiếm đối tác, cơ hội tham gia các hoạt động học thuật; là cầu nối giữa nhà trường với các cơ sở và tổ chức giáo dục nước ngoài.
Trường CĐSP Lạng Sơn triển khai thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế nhằm phát triển hoạt động liên kết, phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, cụ thể như sau:   
          1.1. Liên kết, phối hợp đào tạo với các trường thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
          Năm 2007, nhà trường bắt đầu ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Ngoại ngữ Đông Nam Á, Bằng Tường, Quảng Tây và năm 2008 với Học viện Sư phạm Quảng Tây (nay là Đại học Sư phạm Nam Ninh) về công tác thực tập, thực tế, trao đổi giảng viên, hội thảo, hội nghị khoa học…. Năm 2010, được sự cho phép của Bộ GDĐT, Trường CĐSP Lạng Sơn và Học viện Sư phạm Quảng Tây thực hiện hợp tác liên kết đào tạo 2+1. Năm 2017, nhà trường mở rộng hợp tác với Đại học Dân tộc Quảng Tây. Cho đến thời điểm này, nhà trường đã tổ chức được 10 đợt thực tập tốt nghiệp với tổng số là 324 sinh viên và 8 đợt đi học theo chương trình liên kết 2+1 với tổng số 90 sinh viên; khoảng 800 lượt sinh viên thực tập giữa khóa; 07 lượt giảng viên bản ngữ đến giảng dạy tại nhà trường (với 8 giảng viên). Bên cạnh đó, các trường bạn còn mời sinh viên Trường CĐSP Lạng Sơn tham gia trại hè nhằm nâng cao hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán của người Trung Quốc cũng phát triển năng lực ngôn ngữ. Cho đến thời điểm này, 05 giảng viên của nhà trường tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ tại Trung Quốc.
 Tổng hợp kết quả hợp tác đào tạo trong 5 năm
 
 
          Hằng năm, Lãnh đạo các trường hợp tác đào tạo tổ chức trao đổi, giao lưu, hội đàm, tăng cường hiểu biết, học tập kinh nghiệm để thúc đẩy và mở rộng hoạt động liên kết đào tạo. Điển hình là tháng 11/2014, Đoàn lãnh đạo Trường CĐSP Lạng Sơn đã tham dự Hội nghị Liên minh giáo dục toàn cầu GEC tại Học viện Sư phạm Quảng Tây. Tháng 10/2015, Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia về lĩnh vực dạy học ngoại ngữ, các trường liên kết đã gửi bài tham luận và tham gia hội thảo. Hằng năm, nhà trường tổ chức đưa, đón, quản lý sinh viên cũng như tổng kết công tác thực tập, thực tế và đào tạo tại Trung Quốc...
          1.2. Hoạt động của Đại sứ Quán Hoa Kỳ
          Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, nhà trường đã mời 03 chuyên gia và tình nguyện viên thuộc Chương trình Fulbright đến làm việc tại nhà trường. Các chuyên gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Khoa Ngoại ngữ tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn cho đội ngũ giảng viên và sinh viên nhà trường cũng như giáo viên Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.  Năm học 2017- 2018, nhà trường đã triển khai thực hiện dự án "Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên tiếng Anh ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” có sự  hỗ trợ kinh phí và nhân lực của Đại sứ Quán Hoa Kỳ.
          1.3. Hoạt động của Hội đồng Anh
          Năm học 2014- 2015, 2015- 2016, Hội đồng Anh đã cử 2 chuyên gia tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy cho giảng viên Tiếng Anh.
          1.4. Các hoạt động hợp tác quốc tế khác
          Cử cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ ở các nước như Australia, Ireland và Trung Quốc; tham gia báo cáo tại Hội thảo Quốc tế The Association for Qualitative Research (AQR), Úc (năm 2013), Philippine, Mỹ.... Hội thảo của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Đại học Hawai, Portland State năm 2015; Hội thảo VietTESOL năm 2015 và 2018; Hội thảo do Bộ GDĐT phối hợp với Chương trình Nafosted và Ngân hàng Thế giới…
          2. Đánh giá chung về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế
          Hoạt động hợp tác quốc tế đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ nhờ các hoạt động trao đổi học thuật, các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, hoạt động thực tập, thực tế, tham quan học tập. Hoạt động này đã nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khẳng định vị thế và thương hiệu của nhà trường. Trình độ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên được tăng lên rõ rệt. Giảng viên và sinh viên được tăng cường cơ hội thực hành tiếng, lĩnh hội kiến thức văn hóa xã hội đồng thời trao đổi học thuật, giao tiếp với người bản xứ. Nguồn nhân lực được đào tạo từ Trường CĐSP Lạng Sơn sẽ góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch cũng như quảng bá hình ảnh của địa phương, của đất nước cho bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác quốc tế còn ảnh hưởng tích cực đến công tác bồi dưỡng giáo viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua hoạt động tập huấn, hội thảo của các chuyên gia.
          Tuy nhiên, hợp tác quốc tế của nhà trường còn một số hạn chế như: trao đổi giảng viên chưa được mở rộng; chưa tạo được nhiều cơ hội cho cán bộ quản lí, giảng viên học tập và nghiên cứu tại nước ngoài; giảng viên tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế còn khá khiêm tốn.
3. Định hướng hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong thời gian tới
          Đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong lĩnh vực đào tạo và phát triển đội ngũ, cụ thể:
            Một là, tiếp tục mời giảng viên bản ngữ đến giảng dạy và tập huấn tại nhà trường; Cử cán bộ, giảng viên đi học tập, thực tế, hội thảo ở nước ngoài cũng như viết bài nghiên cứu đăng tạp chí khoa học và hội thảo quốc tế.
            Hai là, tiếp tục đưa sinh viên đi học tập, thực tập tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
            Ba là, nghiên cứu, đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép liên kết đào tạo liên thông đại học phương thức 2+2 với Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc nếu đủ các điều kiện theo quy định.
          Bên cạnh đó, nhà trường vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo của các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
          Hy vọng rằng, với sự nỗ lực của Hội đồng sư phạm nhà trường, hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được khởi sắc, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chương trình hành động số 107-CTr/TU ngày 15/5/2014 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 19/CTr-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh; đồng thời khẳng định thương hiệu của nhà trường trong hoạt động giáo dục và đào tạo./.
 
Một số hoạt động hợp tác quốc tế trong năm học 2018 - 2019
 
Đại học Sư phạm Quảng Tây đến thăm và làm việc tại Trường CĐSP Lạng Sơn


Nghiên cứu sinh của Học viện sư phạm Quảng Tây đến thỉnh giảng tại TrườngChương trình “Vui Giáng sinh chào đón năm mới” của Khoa Ngoại ngữ có sự tham gia của
Trợ giảng tiếng Anh Megan Johnson - Chương trình Fulbright 
 

Giảng viên Nguyễn Ngọc Ánh - Khoa Ngoại ngữ tham gia Hội thảo khoa học quốc tế
 

Sinh viên K13TV thực tập tốt nghiệp tại Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây
 


Tham gia lễ hội cùng sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây
 

        Sinh viên K13TV thực tập tốt nghiệp tại Trường Ngoại ngữ Đông Nam Á, Bằng Tường

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phương Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây