Thông báo tuyển sinh 2018

Thứ hai - 16/04/2018 11:11
Trường CĐSP Lạng Sơn thông báo tuyển sinh năm 2018
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. Ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp (mã tổ hợp) xét tuyển Chỉ tiêu
1. Giáo dục Mầm non
(Sư phạm Mầm non)
51140201 1. Toán, Văn, Năng khiếu (M00)
2. Văn, Anh, Năng khiếu (M01)
3. Văn, Sử, Năng khiếu (M02)
90
2. Giáo dục Tiểu học
(Sư phạm Tiểu học)
51140202 1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Toán, Lý, Hóa (A00)
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
90
3. Sư phạm Toán học
(Chuyên ngành Toán – Lý)
51140209 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
20
4. Sư phạm Sinh học
(Chuyên ngành Sinh – Hóa)
51140213 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Lý, Sinh (A02)
3. Toán, Địa, Sinh (B02)
20
5. Sư phạm Ngữ văn
(Chuyên ngành Văn – Sử)
51140217 1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn, Toán, Địa (C04)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)
20
6. Sư phạm Tiếng Anh 51140231 1. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
2. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)
20
7. Tiếng Trung Quốc 6220209 1. Toán, Văn, Ngoại ngữ (D01, ..., D06)
2. Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14, D61,..., D65)
3. Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01, D26, ..., D30)
250
 
Ghi chú: Môn Ngoại ngữ bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Đức.
2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
3. Phương thức tuyển sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tuyển sinh đồng thời theo hai phương thức:
- Phương thức 1: Xét kết quả điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo các tổ hợp môn;
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập ở cấp THPT theo các tổ hợp môn;
Đối với ngành tuyển sinh có năng khiếu, nhà trường tổ chức thi môn năng khiếu.
3.1. Phương thức 1: Xét kết quả điểm thi tại k thi THPT quốc gia năm 2018
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;
- Tham gia và đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển đại học, cao đẳng;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có) theo quy định;
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, điểm môn năng khiếu lấy từ kết quả thi năng khiếu năm 2018 của ngành tương ứng do các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hoặc dự thi tại trường CĐSP Lạng Sơn để lấy điểm xét tuyển; (Tải mẫu phiếu đăng kí thi năng khiếu tại đây)
- Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng không phải đăng ký xét tuyển, chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
b) Chỉ tiêu xét tuyển: Dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức này.
c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT):
* Đối với các ngành đào tạo giáo viên: ĐKXT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
* Đối với ngành tiếng Trung Quốc hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển sử dụng điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (tải mẫu tại đây);
- Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
3.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập ở cấp THPT
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;
- Hạnh kiểm 05 kỳ ở lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 xếp loại khá trở lên;
- Xếp loại học lực học lớp 12 từ khá trở lên đối với thí sinh ĐKXT các ngành đào tạo giáo viên;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình học tập 05 kỳ ở lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 của các môn học trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo quy định;
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, điểm môn năng khiếu lấy từ kết quả thi năng khiếu năm 2018 của ngành tương ứng do các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hoặc dự thi tại trường CĐSP Lạng Sơn để lấy điểm xét tuyển;
- Trường hợp thí sinh cùng điểm xét tuyển thì xét thêm tiêu chí kết quả xếp loại hạnh kiểm THPT; ưu tiên môn Toán đối với các ngành khoa học tự nhiên; môn Năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non; môn Ngoại ngữ đối với ngành Sư phạm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc; môn Văn đối với ngành khoa học xã hội và các ngành khác.
b) Chỉ tiêu xét tuyển: Dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức này.
c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT (tải mẫu tại đây);
- Bản sao công chứng học bạ THPT; Các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 02 ảnh cỡ 4x6cm
4. Thời gian nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển và công bố kết quả
a) Đợt 1:
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/7/2018
- Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước 17h00 ngày 06/8/2018.
b) Đợt 2:
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/8/2018 đến ngày 15/9/2018.
- Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước ngày 20/9/2018.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1, đợt 2, nhà trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo. Kết thúc xét tuyển trong tháng 11/2018.
5. Nguồn tuyển sinh
Các ngành đào tạo giáo viên tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn. Các ngành đào tạo khác tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
6. Chính sách ưu tiên
- Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng do Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ – TB – XH ban hành.
- Thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh có ba năm học THPT chuyên Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn đạt học sinh khá, giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh tổ chức trở lên.
Các trường hợp tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng khác nhà trường thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ – TB&XH.
II. HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh: Giáo dục Mầm non, chỉ tiêu: 50
2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp sư phạm Mầm non.
3. Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn.
4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ.
5. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.
6. Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu tại đây);
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018;
- Bản sao công chứng Bảng điểm kết quả học tập trung cấp sư phạm mầm non;
- Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu đang công tác);
- Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 02 ảnh cỡ 4x6cm.
7. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/5/2018.
III. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY
1. Trung cấp Sư phạm Mầm non (mã ngành 42140201), chỉ tiêu: 30
1.1. Đối tượng xét tuyển và thời gian đào tạo, quy định như sau:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thời gian đào tạo là 2,0 năm;
- Thí sinh tốt nghiệp từ hệ Trung cấp trở lên nhưng không thuộc các ngành đào tạo giáo viên, thời gian đào tạo là 1,5 năm;
- Thí sinh tốt nghiệp từ hệ Trung cấp trở lên thuộc các ngành đào tạo giáo viên, thời gian đào tạo là 1,0 năm.
1.2. Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn.
1.3. Phương thức tuyển sinh
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Căn cứ điểm tổng kết 2 môn Văn, Toán lớp 12 trong học bạ THPT và điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
- Đối với thí sinh tốt nghiệp từ hệ trung cấp trở lên: Căn cứ Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), bảng điểm kết quả học tập và điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
1.4. Hình thức đào tạo: Chính quy
1.5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu tại đây);
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT hoặc tương đương đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) đối với thí sinh đã tốt nghiệp từ hệ Trung cấp trở lên;
- Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
- 02 ảnh 4x6cm.
2. Các ngành đào tạo trung cấp khác
2.1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh
TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên Tốt nghiệp
THCS
1. Kế toán doanh nghiệp 5340302 60 50
2. Pháp luật 5380101 60 50
3. Chăn nuôi – Thú y 5620120 30 20
4. Trồng trọt và bảo vệ thực vật 5620111 60 50
 
2.2. Đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo
- Đối với thí sinh tốt nghiệp từ trung cấp trở lên khác với ngành đăng ký xét tuyển, thời gian đào tạo là 1,0 năm.
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thời gian đào tạo là 2,0 năm.
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS, thời gian đào tạo là 3,0 năm.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ
2.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu tại đây);
- Bản sao công chứng Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp các cấp/bậc học tương đương;
- Bản sao công chứng Học bạ/Bảng điểm kết quả học tập các cấp/bậc học tương đương;
- Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 02 ảnh cỡ 4x6cm.
2.5. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT
a) Đợt 1: từ ngày 01/5/2018 đến 31/7/2018.
b) Đợt 2: từ ngày 01/8/2018 đến 15/9/2018.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1, đợt 2 của các ngành, trường sẽ tổ chức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung tiếp theo. Kết thúc xét tuyển ngày 15/12/2018.
IV. TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU MẦM NON
Đối với ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành 51140201), Sư phạm Mầm non (mã ngành 42140201) thí sinh có thể lấy kết quả thi năng khiếu năm 2018 của ngành tương ứng do các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hoặc dự thi tại trường CĐSP Lạng Sơn để lấy điểm xét tuyển.
1. Môn thi: Hát – Múa, Đọc – Kể diễn cảm.
2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (tải mẫu dự thi năng khiếu tại đây), 02 ảnh cỡ 4x6cm
3. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi năng khiếu:
3.1. Đợt 1:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/5/2018 đến ngày 12/7/2018.
- Tổ chức thi năng khiếu: ngày 13/7/2018.
3.2. Đợt 2:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/7/2018 đến ngày 15/9/2018.
- Tổ chức thi năng khiếu: ngày 16/9/2018.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1, đợt 2 của ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường sẽ tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu các đợt bổ sung tiếp theo.
3.3. Địa điểm tổ chức thi năng khiếu: trường CĐSP Lạng Sơn (Cơ sở 1)
V. LỆ PHÍ TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC NHẬN HỒ SƠ ĐKXT
1. Lệ phí tuyển sinh:
Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ; Lệ phí thi năng khiếu mầm non: 250.000đ/hồ sơ
2. Phương thức nhận hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi/xét tuyển theo một trong những phương thức sau:
- Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (Cơ sở 1 hoặc Cơ sở 2);
- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Hội đồng tuyển sinh trường CĐSP Lạng Sơn
,
Cơ sở 1: Số 9 Khối Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 02056.250.356; 02053.812.083;
hoặc
Cơ sở 2: Số 170 Nguyễn Du, phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn  (Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật (cũ)). Điện thoại: 02053.871.661;
- Đăng ký trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh ĐKXT các ngành đào tạo giáo viên.
Thông tin chi tiết tại website: LCE.EDU.VN
Điện thoại tuyển sinh: 02053.812.083; 02056.250.356 và 02053.871.661

 
 Từ khóa: thông báo, tuyển sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây