Thứ Tư, 10/08/2022
26.5 C
Lạng Sơn

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng:
Tiến sĩ.GVC Phùng Quý Sơn
Email: Quysonls@gmail.com

Phó Hiệu trưởng:
Thạc sĩ. GVC Nguyễn Thế Dương
Email: Duongnt.C10@moet.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:
Thạc sĩ. GVC Vi Hồng Thắm
Email: Thamks2C@gmail.com