Thứ Năm, 18/04/2024
24.3 C
Lạng Sơn

Phòng Kế hoạch tài chính

Điện thoại: 025 3 811 017
Email: phongkhtc.c10@moet.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Phòng Kế hoạch-Tài chính đựơc thành lập theo Quyết định số 293/QĐ-CĐSP-TC ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn trên cơ sở Tổ Tài vụ của nhà trường trước đây.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động về công tác tài chính kế toán, tài sản nhà trường
III. Cơ cấu nhân sự
Tổng số nhân sự: 5 người
1. Lãnh đạo đơn vị:
Đ/c: Nguyễn Thị Kim
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế và chính sách
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài Chính
Email: nguyenkim166@gmail.com

Đ/c: Lộc Thị Bắc
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế Toán
Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch –Tài chính
Số điện thoại: 0947 881 666
Email: bacson1973@gmail.com

2. Cán bộ, giảng viên:
Đ/c: La Việt Ái
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp
Chức vụ: Giảng viên, nhân viên
Email: lavietai@lce.edu.vn

Đ/c: Lưu Thành Lợi
Trình độ chuyên môn: Đại học TDTT, Văn Bằng 2 Kế toán
Chức vụ: Giảng viên, nhân viên
Email: luuthanhloils@gmail.com

Đ/c: Hoàng Thị Tấm
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán
Chức vụ: Nhân viên
Email: Hoangthitam@moet.edu.vn