Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Khoa Ngoại Ngữ

Điện thoại:
Email: khoann.c10@moet.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Khoa Ngoại ngữ có tiền thân ban đầu là tổ Ngoại ngữ được thành lập vào năm 1995 với chức năng giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh. Năm 1997 trường nâng cấp lên CĐSP tổ ngoại ngữ giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh không chuyên trong toàn trường. Năm 2001 tổ Ngoại ngữ được nâng cấp lên khoa Ngoại ngữ theo QĐ số 111TTr ngày 20 tháng 6 năm 2001.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Giảng dạy các học phần chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung Quốc cho các lớp thuộc khoa quản lý; các học phần tiếng Anh không chuyên cho các lớp trong toàn trường; các học phần tiếng Trung Quốc không chuyên cho các lớp tiếng Anh.
III. Cơ cấu nhân sự
Tổng số nhân sự: 11
1. Lãnh đạo đơn vị:
Lê Thị Thanh Hương
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: lehuongcdspls@gmail.com

Hồ Minh Châu
Chức vụ: Phó khoa
Email: hochau.c10@moet.edu.vn

2. Giảng viên:
Phạm Thanh Mai
Email: phamthanhmai78@gmail.com

Hoàng Minh Thúy
Email: hoangminhthuyls@yahoo.com

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Email: lsngocanh@gmail.com

Nguyễn Ngọc Diệp
Email: ngocdiepcdspls@gmail.com

Nguyễn Thị Lan Hương
Email: lanhuong1987@gmail.com

Tô Lan Anh
Email: lananh.melt@gmail.com

Nguyễn Thị Mai Hoa
Email: hoabien2107@gmail.com

Hoàng Kim Hoàn
Email: kimhoanls@gmail.com

Hứa Ngọc Bích
Email: huangocbich.kabi@gmail.com

Phùng Kim Thúy
Email: phungkimthuyls@gmail.com