Thứ Sáu, 21/06/2024
25.7 C
Lạng Sơn

Khoa Đào tạo giáo viên

Điện thoại:
Email: khoa.dtgv@lce.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Khoa Đào tạo giáo viên được thành lập theo Quyết định số 476/QĐ-CĐSP ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Trường CĐSP Lạng Sơn trên cơ sở sáp nhập Khoa Giáo dục Tiểu học – Trung học cơ sở và Khoa Giáo dục Mầm non. Hiện nay, Khoa có 02 tổ chuyên môn: Tự nhiên – Xã hội và Mầm non, gồm 12 người, trong đó 11 thạc sĩ (04 giảng viên chính), 01 cử nhân đại học.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, tiền thân của Khoa Đào tạo giáo viên là Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Tự nhiên, Khoa xã hội luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch UBND tỉnh./.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo giáo viên mầm non, nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đến trình độ cao đẳng; giảng dạy các ngành đào tạo, trường thực hành sư phạm và liên kết đào tạo.

III. Cơ cấu nhân sự

Tổng số nhân sự: 12

  1. Lãnh đạo đơn vị:

Đ/c: Mông Thị Vân Anh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: mongvananh@gmail.com

Đ/c: Nông Tiến Công

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tin học

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: nongtiencong@gmail.com

 

 

 

  1. Cán bộ, giảng viên:

Đ/c: Triệu Thu Hường

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa lý

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Email: trieuthuhuongxh@gmail.com

Đ/c: Hoàng Thị Quyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học

Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn

Email: hoangquyenls222@gmail.com

Đ/c: Hoàng Thu Hường

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán học

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoangthuhuongspls@gmail.com

Đ/c: Hoàng Thị Bích Diệp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên.

Email: hoangdiep90@gmail.com

Đ/c: Lô Mai Lan

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Email: mailanls79@gmail.com

Đ/c: Đỗ Thị Xuyến

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Chức vụ: Giảng viên

Email: dtxuyen.cdsp.ls1@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Thị Hoà

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoant.c10@moet.edu.vn

 

Đ/c: Trần Thị Hiền

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Chức vụ: Giảng viên

Email: tranthihien.tpls@gmail.com

Đ/c: Lưu Thị Minh Huyền

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Chức vụ: Giảng viên

Email: Luuthuhuyen.c10@moet.edu.vn

Đ/c: Lý Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Chức vụ: Ủy viên BTV Đoàn trường

Email: lthuong.c10@moet.edu.vn