Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Phòng KHCN và ĐBCL

Điện thoại: (0205)3812367
Email: phong.khcn_dbcl@lce.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Phòng Khoa học Công nghệ và Đảm bảo chất lượng được thành lập vào ngày 08/9/2021 trên cơ sở sáp nhập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng với Phòng Quản lý khoa học và Công tác đối ngoại theo quyết định số 479/QQĐ-CĐSP ngày 08/9/2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Phòng có 07 giảng viên, trong đó 06 thạc sỹ (03 giảng viên chính) và 01 cử nhân đại học.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu cho Hiệu trưởng trên các lĩnh vực công tác: quản lý, tổ chức và thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin; quản lý hệ thống thông tin, mạng nội bộ, trang thông tin điện tử và hạ tầng cơ sở mạng; quản lý, tổ chức và thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục.
III. Cơ cấu nhân sự

Tổng số nhân sự: 07

  1. Lãnh đạo đơn vị:

Đ/c: Nguyễn Thị Phương Loan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tâm lý học

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: phuongloanlce@gmail.com

Đ/c: Ninh Quốc Huy

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: Ninhhuycdspls@gmail.com

  1. Cán bộ, giảng viên:

Đ/c: Nguyễn Thị Giang Châu

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị

Chức vụ: Giảng viên

Email: giangchau.c10@moet.edu.com

Đ/c: Nguyễn Thị Mai Lan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tiếng Anh

Chức vụ: Giảng viên

Email: lankhanh8382@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Ngọc Cường

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật công nghiệp

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyenngoccuongls@gmail.com

Đ/c: Vũ Thị Ánh Tuyết

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa học

Chức vụ: Giảng viên

Email: vutuyetls86@gmail.com

Đ/c: Lý Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Chức vụ: Giáo viên

Email: lythihuong@lce.edu.vn