Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý và nghiệp vụ

I. Giới thiệu chung
Tiền thân của Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ là Trường THSP Bồi dưỡng Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 195/QĐ-UB- TC ngày 03/7/1968 của Ủy ban Hành chính Tỉnh. Năm 1972 được đổi tên thành Trường CBQL giáo dục theo Quyết định số 51/QĐ-UB, ngày 23/3/1972. Tháng 4/1991, Trường CBQL giáo dục sáp nhập vào Trường THSP 12+3. Năm 1997, Trường THSP được nâng cấp thành Trường CĐSP Lạng Sơn và thành lập Khoa Bồi dưỡng. Ngày 05/6/2009 Khoa Bồi dưỡng được đổi tên thành Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ theo Quyết định số 138/QĐ-CĐSP của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn.
II. Chức năng, nhiệm vụ
– Tham mưu, tổ chức công tác bồi dưỡng CBQL và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán bộ công chức, viên chức của tỉnh và các đối tượng có nhu cầu theo quy định.
– Tham mưu công tác tuyển sinh, quản lý các lớp liên kết đào tạo vừa làm vừa học.
– Giảng dạy các bộ môn của khoa cho các lớp đào tạo của trường.
III. Cơ cấu, nhân sự
Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ gồm 06 viên chức, trong đó có 06 thạc sĩ, 01 giảng viên chính. Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Khoa gồm: 02 đồng chí.
1. Lãnh đạo đơnvị
Đồng chí: Bùi Ngọc Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Email: buingocha313@gmail.com

Đồng chí: Phạm Thúy Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó trưởng Khoa
Email: hahuanls74@gmail.com

2. Cán bộ, giảng viên
Đồng chí: Phạm Thị Thanh Thu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: hoanghongdiepbsls@gmail.com

Đồng chí: Hoàng Mạnh Tùng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: tunghm.c10@moet.edu.vn

Đồng chí: Triệu Minh Thùy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: minhthuy0203@gmail.com

Đồng chí: Hoàng Kim Thúy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: thuychipsharp@gmail.com