Thứ Sáu, 19/04/2024
24.3 C
Lạng Sơn

Khoa Các bộ môn chung

Điện thoại:
Email:khoa.cacbomonchung@lce.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Khoa Các bộ môn chung được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ-CĐSP ngày 26/6/2017 của trường CĐSP Lạng Sơn trên cơ sở 3 tổ: Lý luận chính trị, GDTC-QPAN, Tâm lý-Giáo dục-công tác Đội với 20 giảng viên, trong đó 14 thạc sỹ (07 giảng viên chính), 05 cử nhân, 01 giảng viên đang đào tạo thạc sĩ.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật đến trình độ cao đẳng; trực tiếp quản lý, giảng dạy các bộ môn chung và trường TH-THCS Lê Quý Đôn; bồi dưỡng các chuyên đề thời sự, chính trị, pháp luật, chuyên môn; tham mưu các hoạt động rèn kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động thể thao của nhà trường.
III. Cơ cấu nhân sự:
Tổng số nhân sự: 20 giảng viên.
1. Lãnh đạo đơn vị:
Đ/c: HOÀNG THỊ THANH THỦY
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LL&PP dạy học GDCT, Giảng viên CĐSP chính
Chức vụ: Trưởng khoa
Email:thuychinhtri@gmail.com
2. Cán bộ, giảng viên:
Đ/c: Nguyễn Văn Quý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ GDTC. Giảng viên CĐSP chính
Chức vụ: Tổ trưởng tổ GDTC-QPAN
Email:quybackan24@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Tuấn Trung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC
Chức vụ: Giảng viên
Email:

Đ/c: Dương Công Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC
Chức vụ: Giảng viên
Email:hongdc.c10@gmail.com

Đ/c: Ngô Thúy Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC
Chức vụ: Giảng viên
Email:ngonamls@gmail.com

Đ/c: Chu Thị Điềm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC
Chức vụ: Giảng viên
Email:chudiemls@gmail.com

Đ/c: Đinh Thị Tình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học, Giảng viên CĐSP chính
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn TL-GD-CTĐ
Email:duyentinh76@gmail.com

Đ/c: Tạ Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học
Chức vụ: Giảng viên CĐSP chính
Email:tahang@c10.moet.edu.vn

Đ/c: Hoàng Thị Kèm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn
Email:hoang.kem8@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tâm lí xã hội
Chức vụ: Giảng viên
Email:havip88@gmail.com

Đ/c: Hoàng Thu Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LL&Ppdayj học GDCT, Giảng viên CĐSP chính
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ Lý luận chính trị
Email:phuongls77@gmail.com

Đ/c: Chu Bích Thảo
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LS ĐCS Việt Nam
Chức vụ: Trợ lý, Giảng viên CĐSP chính
Email:chuthaols@gmail.com

Đ/c: Hứa Thị Khuyên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học
Chức vụ: Giảng viên
Email:huakhuyenls@gmail.com

Đ/c: Hoàng Phương Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LL&Ppdayj học GDCT
Chức vụ: Giảng viên CĐSP chính
Email:hoanglan22275@gmail.com

Đ/c: Đàm Minh Việt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học
Chức vụ: Giảng viên CĐSP chính
Email:damminhvietls@gmail.com

Đ/c: Hoàng Văn Cán
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Chức vụ: Giảng viên
Email:canvanban.@gmail.com

Đ/c: Đào Cẩm Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email:daocamvanls@gmail.com

Đ/c: Hoàng Lệ Thùy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN
Chức vụ: Giảng viên
Email:hoanglethuyls@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học
Chức vụ: Giảng viên
Email:minhtamls89@gmail.com