Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Khoa Các bộ môn chung

Điện thoại:
Email:khoa.cacbomonchung@lce.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Khoa Các bộ môn chung được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ-CĐSP ngày 26/6/2017 của trường CĐSP Lạng Sơn trên cơ sở 3 tổ: Lý luận chính trị, GDTC-QPAN, Tâm lý-Giáo dục-Công tác Đội với 16 giảng viên, trong đó 12 thạc sỹ (06 giảng viên chính), 04 cử nhân.

II. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật đến trình độ cao đẳng; trực tiếp quản lý, giảng dạy các bộ môn chung và trường TH-THCS Lê Quý Đôn; bồi dưỡng các chuyên đề thời sự, chính trị, pháp luật, chuyên môn; tham mưu các hoạt động rèn kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động thể thao của nhà trường.
III. Cơ cấu nhân sự:

Tổng số nhân sự: 16 giảng viên.

  1. Lãnh đạo đơn vị:

Đ/c: HOÀNG THỊ THANH THỦY

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LL&PP dạy học GDCT, Giảng viên CĐSP chính

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: thuychinhtri@gmail.com

  1. Cán bộ, giảng viên:

Đ/c: Nguyễn Văn Quý

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ GDTC. Giảng viên CĐSP chính

Chức vụ: Tổ trưởng tổ GDTC-QPAN

Email: quybackan24@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Tuấn Trung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Đ/c: Dương Công Hồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC

Chức vụ: Giảng viên

Email: hongdc.c10@gmail.com

Đ/c: Ngô Thúy Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC

Chức vụ: Giảng viên

Email: ngonamls@gmail.com

Đ/c: Chu Thị Điềm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC

Chức vụ: Giảng viên

Email: chudiemls@gmail.com

Đ/c: Đinh Thị Tình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học, Giảng viên CĐSP chính

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn TL-GD-CTĐ

Email: duyentinh76@gmail.com

Đ/c: Tạ Thị Thu Hằng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Chức vụ: Giảng viên CĐSP chính

Email: tahang@c10.moet.edu.vn

Đ/c: Hà Kim Toản

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Chức vụ: Giảng viên

Email: hakito79@gmail.com

Đ/c: Hoàng Thu Phương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LL&PP dạy học GDCT, Giảng viên CĐSP chính

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ Lý luận chính trị

Email: phuongls77@gmail.com

Đ/c: Hoàng Phương Lan

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LL&PP dạy học GDCT

Chức vụ: Giảng viên CĐSP chính

Email: hoanglan22275@gmail.com

Đ/c: Đàm Minh Việt

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Giảng viên CĐSP chính

Email: damminhvietls@gmail.com

Đ/c: Hoàng Văn Cán

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Giảng viên

Email: canvanban.@gmail.com

Đ/c: Đào Cẩm Vân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Giảng viên

Email: daocamvanls@gmail.com

Đ/c: Hoàng Lệ Thùy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoanglethuyls@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Minh Tâm

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Giảng viên

Email: minhtamls89@gmail.com