Thứ Năm, 23/03/2023
23.4 C
Lạng Sơn

Đào tạo

Thông báo công tác đào tạo tháng 10 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 10 năm 2022 ;

370QĐ-CĐSP Ban hành kế hoach đào tạo toàn khóa trình độ cao đẳng các ngành đào tạo năm 2022

370QĐ-CĐSP Ban hành kế hoach đào tạo toàn khóa trình độ cao đẳng các ngành đào tạo năm 2022

369QĐ-CĐSP Ban hành kế hoạch toàn khóa trình độ Tc các ngành đào tạo năm 2022

369QĐ-CĐSP Ban hành kế hoạch toàn khóa trình độ Tc các ngành đào tạo năm 2022

368QĐ-CĐSP Ban hành quy chế đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, TC khối các ngành GDNN

368QĐ-CĐSP Ban hành quy chế đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, TC khối các ngành GDNN  

Thông báo công tác đào tạo tháng 8 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 8 năm 2022 ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 6 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 6 năm 2022 ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 5 năm 2022:

Thông báo công tác đào tạo tháng 5 năm 2022: ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 4 năm 2022:

Thông báo công tác đào tạo tháng 4 năm 2022: ;