Thứ Tư, 17/08/2022
30 C
Lạng Sơn

Đào tạo

Thông báo công tác đào tạo tháng 8 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 6 năm 2022 ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 6 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 6 năm 2022 ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 5 năm 2022:

Thông báo công tác đào tạo tháng 5 năm 2022: ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 4 năm 2022:

Thông báo công tác đào tạo tháng 4 năm 2022: ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 2, tháng 3 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 2, tháng 3 năm 2022: ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 1 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 1 năm 2022: ;

Hội nghị triển khai công tác thực tập sư phạm năm học 2021-2022

Thực tập sư phạm là một trong những hoạt động quan trọng, là điều kiện cần thiết để sinh viên sư phạm hoàn thành...