Thứ Sáu, 03/12/2021
13.7 C
Lạng Sơn

Đào tạo

Ban hành quy định quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong công tác đào tạo

Ban hành quy định quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong...

Hướng dẫn mẫu và thời hạn lưu trữ Hồ sơ, Sổ sách đào tạo của cá nhân GV giảng...

Hướng dẫn mẫu và thời hạn lưu trữ Hồ sơ, Sổ sách đào tạo...

Quy chế đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng và trung cấp khối các ngành giáo dục...

Quy chế đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng và trung cấp...