Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Số điện thoại: 02053 812 182
phonghcth.c10@moet.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Tiền thân của Phòng Hành Chính – Tổng hợp là tổ Hành chính của các nhà trường được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trải qua quá trình phát triển và sáp nhập các nhà trường, tổ Hành chính ngày càng được hoàn thiện. Phòng Hành chính – Tổng hợp được thành lập cùng sự kiện trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn được nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, theo quyết định số 374/TTG ngày 2/6/1997 của Thủ tướng chính phủ.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng trong các lĩnh vực công tác: Đảm bảo thông tin liên lạc; quản lý công tác thông qua các hoạt động báo cáo, văn thư, lưu trữ, đối nội, đối ngoại; Mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, cấp phát, phân phối cơ sở vật chất, văn phòng phẩm; Quản lý hệ thống phòng học, phòng họp, điện nước; các phương tiện vận tải, công tác vệ sinh học đường, môi trường, trạm xá. Quản lý học sinh, sinh viên nội trú.
III. Cơ cấu nhân sự: Tổng số nhân sự 17

 1. Đ/c: Vi Văn Hưng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Trưởng Phòng

Email: hungvv.c10@moet.edu.vn

 1. Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Email: tuanthkt@gmail.com

 1. Đ/c Dương Thị Phương Liên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Email: phuonglien.c10@moet.edu.vn

 1. Đ/c: Lý Thị Danh

Chức vụ: Nhân viên

Email: Danhlt.c10@moet.edu.vn

 1. Đ/c: Bế Thị Thê

Chức vụ: Nhân viên Văn Thư

Email: bethithe696@gmail.com

 1. Đ/c: Hoàng Thị Hạnh

Chức vụ: Nhân viên Y tế

 1. Đ/c: Trịnh Quang Tùng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

Email: trinhquangtungls@gmail.com

 1. Đ/c: Phạm Thị Như Hoa

Chức vụ: Tổ trưởng Công đoàn

Email: phamhoa0711.76@gmail.com

 1. Đ/c: Hoàng Thị Hiến

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

 1. Đ/c: Bế Thị Phương

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

 1. Đ/c: La Thị Sáo

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

 1. Đ/c: Lý Tiên Niệm

Chức vụ: Nhân viên lái xe

Email: lylongls13@gmail.com

 1. Đ/c: Lộc Văn Đào

Chức vụ: Bảo vệ

 1. Đ/c: Hoàng Văn Việt

Chức vụ: Bảo vệ

 1. Đ/c: Ngô Tiến Hải

Chức vụ: Bảo vệ

 1. Đ/c: Hà Công Vạn

Chức vụ: Bảo vệ