Thứ Hai, 26/02/2024
9.3 C
Lạng Sơn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Số điện thoại: 02053 812 182
phonghcth.c10@moet.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Tiền thân của Phòng Hành Chính – Tổng hợp là tổ Hành chính của các nhà trường được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trải qua quá trình phát triển và sáp nhập các nhà trường, tổ Hành chính ngày càng được hoàn thiện. Phòng Hành chính – Tổng hợp được thành lập cùng sự kiện trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn được nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, theo quyết định số 374/TTG ngày 2/6/1997 của Thủ tướng chính phủ.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng trong các lĩnh vực công tác: Đảm bảo thông tin liên lạc; quản lý công tác thông qua các hoạt động báo cáo, văn thư, lưu trữ, đối nội, đối ngoại; Mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, cấp phát, phân phối cơ sở vật chất, văn phòng phẩm; Quản lý hệ thống phòng học, phòng họp, điện nước; các phương tiện vận tải, công tác vệ sinh học đường, môi trường, trạm xá. Quản lý học sinh, sinh viên nội trú.
III. Cơ cấu nhân sự: Tổng số nhân sự 17
1. Đ/c: Vi Văn Hưng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email: hungvv.c10@moet.edu.vn

2. Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Email: tuanthkt@gmail.com

3. Đ/c Dương Thị Phương Liên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Email: phuonglien.c10@moet.edu.vn

4. Đ/c: Lý Thị Danh
Chức vụ: Nhân viên
Email: Danhlt.c10@moet.edu.vn

5. Đ/c: Bế Thị Thê
Chức vụ: Nhân viên Văn Thư
Email: bethithe696@gmail.com

6. Đ/c: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Nhân viên Y tế
Email: hoanghanhls9x@gmail.com

7. Đ/c: Phạm Thị Như Hoa
Chức vụ: Tổ trưởng Công đoàn
Email: phamhoa0711.76@gmail.com

8. Đ/c: Hoàng Thị Hiến
Chức vụ: Nhân viên phục vụ

9. Đ/c: Bế Thị Phương
Chức vụ: Nhân viên phục vụ

10. Đ/c: Lý Tiên Niệm
Chức vụ: Nhân viên lái xe
Email: lylongls13@gmail.com

11. Đ/c: Trịnh Duy Tường
Chức vụ: Bảo vệ

12. Đ/c: Lộc Văn Đào
Chức vụ: Bảo vệ

13. Đ/c: Bế Anh Khoa
Chức vụ: Bảo vệ

14. Đ/c: Hoàng Văn Việt
Chức vụ: Bảo vệ

15. Đ/c: Ngô Tiến Hải
Chức vụ: Bảo vệ

16. Đ/c: Hà Công Vạn
Chức vụ: Bảo vệ

17. Đ/c: La Thị Sáo
Chức vụ: Nhân viên phục vụ