Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Phòng Tổ chức – Công tác học sinh sinh viên

Điện thoại : (0205) 6250272
Email: phongtccb.c10@moet.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Phòng Tổ chức-Công tác học sinh, sinh viên (trước đây là Phòng Tổ chức-Quản lý học sinh sinh viên) được thành lập năm 1992 khi hợp nhất các trường Sư phạm thành Trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn. Năm 2008 được đổi tên là Phòng Tổ chức- Công tác học sinh sinh viên.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra nội bộ; công tác kiểm tra nội bộ, pháp chế; công tác quản lý học sinh sinh viên theo quy chế và các quy định hiện hành.
III. Cơ cấu nhân sự

Hiện nay, Phòng có 08 viên chức, trong đó 07 thạc sĩ (04 giảng viên CĐSP chính).

  1. Lãnh đạo đơn vị

1.1. Đ/c: Hoàng Thu Thủy

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Lịch sử; Thạc sỹ Khoa học xã hội và Nhân văn

Chức vụ: Trưởng phòng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II)

Email: hoangthuycdsp@gmail.com

1.2. Đ/c: Đỗ Thị Lê

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Âm nhạc; Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II)

Email: ledocdspls@gmail.com

  1. Giảng viên

2.1. Đ/c Hoàng Thị Hường

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Toán; Đại học Quản lý Giáo dục; Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II)

Email: hthuongtc.c10@moet.edu.vn

2.2. Đ/c Bế Diệu Hồng

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn; Thạc sĩ Lý luận văn học

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao đẳng sư phạm chính hạng II

Email: behongxh@gmail.com

2.3. Đ/c Hà Thị Thanh Huyền

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiếng Anh; Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III)

Email: hahuyen88ls@gmail.com

2.4. Đ/c Triệu Minh Thùy

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn; Thạc sĩ Văn học dân gian

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III)

Số điện thoại: 0334523387

2.5. Đ/c Trần Anh Tú

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán; Thạc sĩ Kế toán

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III)

Email: anhtu988@gmail.com

2.6. Vi Ngọc Hợp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề Nguội

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên

Email: n000000004205@gmail.com