Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học

I. Giới thiệu chung: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học được thành lập theo Quyết định số 420/CĐSP-TC ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lạng Sơn. Trải qua 14 năm hoạt động và phát triển, Trung tâm đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn học viên tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tin học, tiếng dân tộc thiểu số là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên các trường chuyên nghiệp và các đối tượng lao động góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho tỉnh.

II. Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học có chức năng đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và cung cấp các dịch vụ về ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, công nghệ thông tin nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ cho các lớp trong và ngoài nhà trường; Tổ chức đào tạo và thi cấp chứng cho giáo viên dạy tiếng Tày; bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Tày cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người dân tộc thiểu số có nhu cầu. Liên kết với các trung tâm Ngoại ngữ – Tin học khác hoặc các cơ sở giáo dục có đủ tư cách pháp nhân khác để cung cấp dịch vụ bồi dưỡng, ôn luyện, tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

III. Cơ cấu nhân sự

Tổng số nhân sự: 06

  1. Lãnh đạo đơn vị:

Đ/c: Nguyễn Các Tâm

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn, tiếng Anh; Thạc sỹ QLGD

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Email: cactam68@gmail.com

  1. Cán bộ, giảng viên:

– Đ/c: Nhữ Thị Thu Hằng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Tin học

Email: thuhang2105@gmail.com

– Đ/c: Nông Thu Hoài

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và PPDH tiếng Anh

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoaithucdsp@gmail.com

  • Đ/c: Mai Thị Bính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính

Chức vụ: Giảng viên

Email: maibinh.thkt@gmail.com

  • Đ/c: Trương Quỳnh Liễu

Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ Thông tin

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Đ/c: Nguyễn Thanh Hương

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn

Chức vụ: Giáo viên

Email: nguyenhuongls283@gmail.com