Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Trường TH&THCS Lê Quý Đôn

I. Giới thiệu chung
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn là trường thực hành trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ-SGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. Nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh từ năm học 2019-2020. Hiện nay, Trường có 25 giáo viên cơ hữu, trong đó có 07 thạc sĩ (01 giảng viên chính) và 18 cử nhân đại học. Ban Giám hiệu gồm 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng; 02 tổ trưởng chuyên môn và 01 Tổng phụ trách Đội. Tổng số học sinh của Trường hiện này là 480, mỗi khối 02 lớp (các khối Tiểu học 1,2,3,4 và khối THCS 6,7,8). Mặc dù mới được thành lập nhưng nền nếp dạy học, làm việc được đảm bảo và duy trì, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, bước đầu đã tạo dựng được niềm tin cho học sinh và phụ huynh. Nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cũng như các môn năng khiếu các cấp.

II. Chức năng, nhiệm vụ
Tổ chức thực hành sư phạm, thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm và chuyển giao công nghệ khoa học giáo dục; giáo dục học sinh tiểu học và trung học cơ sở định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Là cơ sở thực tế cho giảng viên trường CĐSP Lạng Sơn.

III. Cơ cấu nhân sự
Tổng số nhân sự: 25