Thứ Sáu, 19/04/2024
25.2 C
Lạng Sơn

Phòng Quản lý Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Điện thoại: (0253) 812083
Email: phongdaotao.c10@moet.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế được thành lập ngay từ những năm đầu thành lập trường mà tiền thân là tổ Giáo vụ. Năm 1997 đổi tên thành Phòng Đào tạo và tiếp tục đổi tên thành Phòng Quản lý đào tạo – Khoa học và Công nghệ vào năm 2009; Năm 2012, hoạt động nghiên cứu khoa học được tách thành phòng chuyên biệt, Phòng có tên Quản lý đào tạo. Từ tháng 9 năm 2021, do cơ cấu lại các đơn vị của nhà trường, Phòng được giao thêm chức năng, nhiệm vụ và có tên Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế. Hiện nay, tổng số cán bộ, giảng viên là 13 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 07 thạc sỹ và 05 đại học.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng về các lĩnh vực: công tác tuyển sinh; công tác đào tạo; quản lý thiết bị, phương tiện phục vụ dạy học, thư viện; tham mưu, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế.
III. Cơ cấu nhân sự:
Tổng số nhân sự: 13 giảng viên, nhân viên.
1. Lãnh đạo đơn vị:
Đ/c: LÊ THỊ MINH THI
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Giáo dục, Giảng viên CĐSP chính
Chức vụ: Phó trưởng phòng.
Email: lethiminhthi@gmail.com
Đ/c: DƯƠNG ANH TUÂN
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Giáo dục học, Giảng viên CĐSP
Chức vụ: Phó trưởng phòng.
Email: tuanlsbn@gmail.com
2. Cán bộ, giảng viên:
Đ/c: MAI HỒNG QUẢNG
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Chức danh: Giảng viên CĐSP chính
Email: quangmh.c10@moet.edu.vn

Đ/c: HOÀNG VĂN LINH
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Đại số và lý thuyết số
Chức danh: Giảng viên CĐSP
Email: linhls389@gmail.com

Đ/c: NGUYỄN THỊ LAN HẰNG
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ
Chức danh: Giảng viên CĐSP
Email: lanhang.c10@moet.edu.vn

Đ/c: MAI THỊ THU HẰNG
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Địa lí học
Chức danh: Giảng viên CĐ
Email: hangmttspls@gmail.com

Đ/c: NGUYỄN CAO LUẬN
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học Giải tích
Chức danh: Giảng viên CĐSP
Email: LuanNC.SPLS@gmail.com

Đ/c: NGUYỄN THỊ THU THẢO
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tâm lý học trường học
Chức danh: Giảng viên CĐSP
Email: thaonttt@lce.edu.vn

Đ/c: HOÀNG THỊ NHÂM
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán
Chức danh: Giảng viên CĐSP
Email: trangtu9908@gmail.com

Đ/c: LƯƠNG ÁNH CHUNG
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Âm nhạc, Đại học Luật
Chức danh: Giảng viên CĐSP
Email: luonganhchung@gmail.comm

Đ/c: TRẦN TRỌNG TẤN
Trình độ chuyên môn: Đại học Thông tin – Thư viện
Chức danh: Giảng viên CĐSP
Email: trantanls78@gmail.com

Đ/c: LIỄU THỊ THU LỆ
Trình độ chuyên môn: Đại học Thư viện
Chức danh: Nhân viên thư viện
Email: lieule0811@gmail.com

Đ/c: HOÀNG ANH ĐỨC
Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ thông tin
Chức danh: Nhân viên thiết bị
Email: Ducha.c10@moet.edu.vn