Thứ Sáu, 03/12/2021
13.7 C
Lạng Sơn

Đảm bảo chất lượng

Công bố hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường CĐSP Lạng...

Công bố hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO...

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (Ban hành năm 2013)

Phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành niềm tự hào của các thế...

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp ...