Thứ Năm, 23/03/2023
21.9 C
Lạng Sơn

Đảm bảo chất lượng

505QĐ-CĐSP Ban hành mục tiêu chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

505QĐ-CĐSP Ban hành mục tiêu chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

538/KH-CĐSP Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên...

538/KH-CĐSP Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động...

453KH-CĐSP Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

453KH-CĐSP Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 ...

328BC-CĐSP Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến HSSV cuối khóa về khóa học năm học 2021-2022

328BC-CĐSP Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến HSSV cuối khóa về khóa...