Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Khoa Văn hóa – Nghệ thuật & Du lịch

Điện thoại: ĐT 02056252506
Email: khoa.vanhoanghethuat@lce.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Tháng 10 năm 2019, Nhà trường tiếp nhận một số cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch. Chính vì vậy, Khoa Văn hóa – Nghệ thuật ra đời và được thành lập theo quyết định số 562/QĐ-CĐSP ngày 06/11/2019 của Trường CĐSP Lạng Sơn. Đến tháng 10 năm 2020, Lãnh đạo Nhà trường điều chuyển 06 giảng viên chuyên ngành Âm nhạc – Mỹ thuật của khoa TH-THCS về khoa VHNT để phù hợp tình hình thực tế cũng như chuyên môn các giảng viên đã được đào tạo. Đến ngày 08/9/2021, Khoa được đổi tên thành Khoa Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch và được bổ sung chức năng, nhiệm vụ. Hiện tại Khoa VHNT có 02 tổ chuyên môn: Tổ Mỹ thuật và tổ Âm nhạc – Múa.

II. Chức năng, nhiệm vụ
– Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật, Du lịch đến trình độ cao đẳng theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
– Giảng dạy các bộ môn của khoa cho các lớp đào tạo, trường thực hành sư phạm và liên kết đào tạo của trường.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật của Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Cơ cấu nhân sự
Tổng số nhân sự: 15
1. Lãnh đạo đơn vị:
Đ/c: Nguyễn Văn Tân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: tannhacsi@gmail.com

2. Cán bộ, giảng viên:
Đ/c: Cao Thanh Sơn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: TTCM
Email: caothanhson_68lsn@yahoo.com.vn
Đ/c: Hoàng Ngọc Anh Thơ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: TTCM
Email: hoangleminhanh3103@gmail.com
Đ/c: Chu Thị Thiều
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Trợ lý khoa
Email: chuthithieu@gmail.com
Đ/c: Nguyễn Văn Năm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: GV
Email: namvhnt@gmail.com
Đ/c: Trần Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: GV
Email: tranthihuong1979@gmail.com
Đ/c: Trịnh Quang Tùng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: GV
Email: trinhquangtungls@gmail.com
Đ/c: Nguyễn Quốc Khánh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: GV
Email: khanhcdspls@gmail.com
Đ/c: Nguyễn Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: GV
Email: trang126@gmail.com
Đ/c: Trần Thị Thu
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: GV
Email: thuttcdspls@gmail.com
Đ/c: Trần Ngọc Quý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chức vụ: GV
Email: tranngocquyls132@gmail.com
Đ/c: Lộc Bích Lan
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: GV
Email: locbichlan@gmail.com
Đ/c: Nông Thị Chang
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Chức vụ: GV
Email: nongthijchangvhnt@gmail.com
Đ/c: Phạm Anh Việt
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: GV
Email: vietpa.c10@moet.edu.vn
Đ/c: Hoàng Văn Điểm
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: GV
Email: hoangvandiemcdsp@gmail.com