Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Khoa Kinh tế kỹ thuật

Điện thoại:
Email: khoa.kinhtekythuat@lce.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Khoa Kinh tế – Kỹ thuật được thành lập tháng 6 năm 2017 trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật về Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Hiện nay khoa có 02 tổ chuyên môn: Kinh tế – Tài chính và Kỹ thuật, đội ngũ đơn vị gồm 11 giảng viên trong đó 09 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 03 cử nhân đại học.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, khoa Kinh tế Kỹ thuật hiện nay và Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật trước đây đã có nhiều thành tích trong đào tạo, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, kỹ thuật, nông nghiệp đến trình độ cao đẳng theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
III. Cơ cấu nhân sự
Tổng số nhân sự: 11
1. Lãnh đạo đơn vị:
Đ/c: Dương Chí Dũng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: dunglsn@gmail.com

Đ/c: Ngô Thị Ngọc Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Email: ngochaktls@gmail.com

2. Cán bộ, giảng viên:
Đ/c: Hà Thị Ngọc Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thương mại
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Email: halinhktls@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Chức vụ: Giảng viên
Email: hoantq1@moet.edu.vn

Đ/c: Hà Thị Thanh Xuân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Chức vụ: Giảng viên
Email: hathanhxuankt@gmail.com

Đ/c: Hoàng Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ: Giảng viên
Email: maihuong.kte@gmail.com

Đ/c: Vi Thị Minh Hiếu
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp – Cử nhân kinh tế
Chức vụ: Giảng viên
Email: hieucths@gmail.com

Đ/c: Trần Thị Thùy Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán – Cử nhân kinh tế
Chức vụ: Giảng viên
Email: linhhanhim@gmail.com

Đ/c: Vũ Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nông nghiệp
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Email: vuhangthktls@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nông nghiệp
Chức vụ: Giảng viên
Email: thuyktktls@gmail.com

Đ/c: Vũ Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm sinh học
Chức vụ: Giảng viên
Email: 1984vuhang@gmail.com