Địa chỉ: Số 09, Đèo Giang, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
Điện thoại: 02053.812.182
Email: cdsplangson@moet.edu.vn