Thứ Bảy, 02/03/2024
9.3 C
Lạng Sơn
1. Văn bản đảm bảo chất lượng421.1. Bộ Giáo dục và đào tạo11.2. Giáo dục Nghề nghiệp341.3. Nhà trường61.3.1. Quy định công tác ĐBCL01.3.2. Quyết định thành lập HĐĐBCL01.3.3. Quy định hoạt động của HĐĐBCL010. Báo cáo đảm bảo chất lượng32. Báo cáo 3 công khai63. Chính sách đảm bảo chất lượng44. Mục tiêu chất lượng25. Quy trình, công cụ316. Sổ tay đảm bảo chất lượng17. Khảo sát các bên liên quan87.1. Khảo sát hoạt động giảng dạy47.2. Khảo sát sinh viên cuối khóa27.3. Khảo sát nhà giáo, CBQL17.4. Khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp17.5. Khảo sát đơn vị sử dụng lao động08. Cải tiến chất lượng09. Mẫu văn bằng, chứng chỉ0Bài viết - Nghiên cứu10Các hoạt động khoa học và công nghệ1Các văn bản13Các văn bản14Chuẩn đầu ra4Chương trình7Đảm bảo chất lượng99Đào tạo44Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên31Giới thiệu14Kế hoạch tiến độ đào tạo10Khoa học công nghệ16Năm học 2021-20220Năm học 2021-20220Năm học 2022-20231Năm học 2022-20230Năm học 2023-20241Ngành đào tạo7Quy chế - Quy định13Tài liệu số0Tài nguyên5TH&THCS Lê Quý Đôn60Thông báo1Thông báo công tác đào tạo11Thông báo tuyển sinh 20227Thư chúc1Tiêu chuẩn ISO 9001-20081Tin tức379Tuyển sinh35Tuyển sinh 20213Tuyển sinh 202226Tuyển sinh 202316Văn bản10Văn bản chỉ đạo1