Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Sinh hoạt chuyên đề “Giáo dục STEAM ở trường Mầm non”

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 của Tổ Giáo dục mầm non, Khoa Đào tạo giáo viên, nhằm mục đích giúp giảng viên hiểu rõ hơn về xu hướng giáo dục STEAM trong giáo dục mầm non trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; chuẩn bị điều kiện đưa học phần Giáo dục STEAM ở trường mầm non vào trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục mầm non, ngày 9 tháng 11 năm 2021, Tổ Giáo dục mầm non đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giáo dục STEAM ở trường mầm non”.
Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự của ThS. Nông Tiến Công, Phó Trưởng khoa Đào tạo giáo viên, ThS. Lô Mai Lan, Tổ trưởng chuyên môn và toàn thể giảng viên trong Tổ Giáo dục mầm non.
Chuyên đề “Giáo dục STEAM ở trường mầm non” được xây dựng tập trung với ba nội dung chính: (1) STEAM trong giáo dục mầm non; (2) Quy trình xây dựng bài học STEAM: Quy trình thiết kế kỹ thuật, bài học 5E. (3) Xây dựng môi trường giáo dục STEAM.
Trong buổi sinh hoạt chuyên đề với sự hướng dẫn của ThS. Lô Mai Lan các giảng viên trong tổ đã cùng nhau vào đi sâu vào phân tích, trao đổi và thảo luận về từng nội dung chuyên đề; cùng nhau thiết kế những hoạt động, chủ đề STEAM; giải quyết những tình huống thú vị, hấp dẫn để thấy tầm quan trọng của giáo dục STEAM với trẻ nhỏ, tạo niềm yêu thích, say mê nghiên cứu xu hướng giáo dục này.
Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, giảng viên tổ Giáo dục mầm non đã hiểu rõ hơn về giáo dục STEAM lứa tuổi mầm non; nắm chắc quy trình xây dựng và thiết kế bài học STEAM phù hợp với lứa tuổi và quan trọng đề xuất được những ý tưởng mang tính định hướng về vấn đề giáo dục STEAM cho trẻ trong thực tiễn để vận dụng vào xây dựng nguồn học liệu, chuẩn bị giảng dạy cho sinh viên đạt hiệu quả, đáp ứng xu thế giáo dục Mầm non hiện nay./.
Một số hình ảnh:


Giảng viên Tổ Giáo dục mầm non trong buổi sinh hoạt chuyên đề


ThS. Lô Mai Lan trao đổi nội dung chuyên đề