Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Chi hội Cựu giáo chức Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tham dự Hội nghị tuyên truyền về đổi mới giáo dục phổ thông năm học 2023-2024

Sáng 22/8, Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về đổi mới giáo dục phổ thông năm học 2023-2024 cho các đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu giáo chức các huyện, thành phố và chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội Cựu giáo chức trực thuộc.
Về phía Chi hội Cựu giáo chức Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có bà Đặng Thị Phin-Chi hội trưởng cùng 02 chi Hội phó tham dự Hội nghị.
Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Mạng lưới trường lớp được quan tâm đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số. Toàn tỉnh có 232 trường mầm non (giữ nguyên so với năm học 2021-2022); 176 trường tiểu học (giảm 04 trường so với năm học 2021-2022); 73 trường tiểu học và trung học cơ sở (tăng 01 trường so với năm học 2021-2022); 140 trường trung học cơ sở (giảm 05 trường so với năm học 2021-2022); 26 trường trung học phổ thông (giữ nguyên so với năm học 2021-2022); 10 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông (tăng 04 trường so với năm học 2021-2022); 01 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 02 trung tâm giáo dục thường xuyên; 09 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. 100 % trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên sử dụng chữ ký số, thực hiện ký số trên 03 loại hồ sơ điện tử bao gồm sổ điểm, sổ học bạ, sổ đăng bộ. Hiện tại, ngành Giáo dục và Đào tạo đã trang bị được hơn 17.500 chứng thư số cho tổ chức, cán bộ quản lý và giáo viên. Học sinh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia đạt thành tích cao hơn các năm học trước. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023 toàn tỉnh đạt 98,24 % (cao hơn năm học 2021-2022 là 0,29%).
Theo lộ trình, năm học 2023-2024 tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10; đặc biệt các lớp 4, lớp 8, lớp 11 lần đầu tiên được thực hiện chương trình giáo dục này. Đối với lớp 9 và lớp 12 tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Với sự tuyên truyền, phổ biến rộng rãi việc triển khai đổi mới giáo dục phổ thông nói chung và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương cũng như sự vào cuộc của toàn xã hội, hy vọng rằng ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn sẽ thực hiện tốt chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”./.
Hình ảnh của Hội nghị:

Ông Đặng Hồng Cường-Trưởng phòng Giáo dục trung học,
Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn báo cáo trước Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị