Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (Ban hành năm 2013)

Phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, lãnh đạo Trường Cao Đẳng Sư phạm Lạng Sơn cam kết:

1- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu của xã hội.
2- Phát triển và nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
3- Mở rộng hợp tác quốc tế, nắm bắt khoa học, công nghệ tiên tiến của nước ngoài.
4- Xây dựng, áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Để thực thi chính sách chất lượng, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng các mục tiêu chất lượng và triển khai các biện pháp cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đó.

Chính sách này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường thấu hiểu và quán triệt trong công việc hàng ngày.

 HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
ThS. Ninh Văn Hưng