Thứ Ba, 16/04/2024
23.6 C
Lạng Sơn

Cụm thi đua các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các khối, cụm thi đua trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 42/TB-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó của các cụm thi đua, chỉ định Cụm trưởng, Cụm phó Cụm các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Hướng dẫn số 68/HD-SNV ngày 25/3/2022 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động Cụm thi đua thuộc tỉnh Lạng Sơn, chiều ngày 14/4/2022, Cụm thi đua các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn với vai trò là đơn vị Trưởng cụm năm học 2021-2022 đã chủ trì tổ chức Hội nghị.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thụy – Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn; Về phía các đơn vị trong Cụm thi đua có đồng chí Trịnh Thị Xuân Quỳnh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn (Đơn vị Phó cụm thi đua), đồng chí Trương Anh Tuấn – Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, đồng chí Trần Thị Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn, đồng chí Phạm Minh Thúy – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp công đồng Hà Nội – Phân hiệu Lạng Sơn.
Về phía Trường CĐSP Lạng Sơn có đồng chí Phùng Quý Sơn – Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu tham dự.
Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí chuyên viên Ban thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Quản lý đào tạo, Thi đua khen thưởng của các nhà trường trong Cụm thi đua.
Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn đã thông qua thành tích đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Lạng Sơn năm 2021, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích, đóng góp của các thành viên trong Cụm thi đua, qua đó đã nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng là động lực của sự phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; nâng cao trách nhiệm, ý thức, ý trí tự lực tự cường, lòng tự hào của cộng đồng và sức sáng tạo của tập thể, cá nhân. Đồng chí đã chỉ đạo Cụm thi đua các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt những nội dung chính như sau: Quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Cụm và các đơn vị triển khai; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao …
Hội nghị tiến hành thảo luận, thống nhất Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm, Tiêu chí chấm điểm thi đua năm học 2021-2022; Các giải pháp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2021-2022; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nội dung quản lý về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao của các Nhà trường.
Sau khi thảo luận, thống nhất các văn bản chỉ đạo, triển khai, Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu trong năm học 2021-2022: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm học đã đề ra về công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác quản lý và giáo dục học sinh sinh viên toàn diện…. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã ký giao ước thi đua năm học 2021-2022, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trước sự chứng kiến của các đại biểu./.
Một số hình ảnh Hội nghị:


Đồng chí Phùng Quý Sơn – Hiệu trưởng Trường CĐSP Lạng Sơn (Trưởng cụm) khai mạc Hội nghị


Đồng chí Vũ Thanh Thụy – Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
phát biểu tại Hội nghị


Lãnh đạo Trường CĐSP Lạng Sơn (Trưởng cụm) điều hành Hội nghị thảo luận


Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua ký kết Giao ước thi đua năm học 2021-2022