Chủ Nhật, 14/07/2024
30.3 C
Lạng Sơn

Đại hội lớp năm học 2021-2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 580/CĐSP-TC ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Trường CĐSP Lạng Sơn về việc Tổ chức Đại hội lớp năm học 2021-2022; nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy Ban Cán sự các lớp nhiệm kỳ mới. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Phòng Tổ chức-CTHSSV Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã chỉ đạo 16 lớp sinh viên tổ chức Đại hội lớp nhiệm kỳ 2021-2022.
Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội lớp, tập thể các lớp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các khoa, phòng chức năng, các tổ chức đoàn thể, cán bộ giảng viên của Nhà trường.
Đại hội lớp sinh viên là dịp để Ban Cán sự nhiệm kỳ trước tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và xây dựng mục tiêu, phương hướng năm học 2021-2022; đồng thời bầu ra Ban Cán sự nhiệm kỳ mới là chỗ dựa vững chắc cho cố vấn học tập/ Giáo viên chủ nhiệm, nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mọi sinh viên, tạo ra nguồn cảm hứng, lan tỏa động lực, thúc đẩy sinh viên lớp tích cực, chủ động trong quá trình học tập và rèn luyện.
Trong buổi Đại hội, sinh viên các lớp đã tích cực, chủ động tham luận và thảo luận về các lĩnh vực hoạt động như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Chấp hành nội qui, qui chế; Công tác học tập, nghiên cứu và rèn luyện; Công tác lao động vệ sinh, An ninh trật tự; Công tác hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… để hoàn thiện bản dự thảo Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới. Tại Đại hội, các lớp đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đại diện Phòng Tổ chức-Công tác HSSV, Lãnh đạo khoa, cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm lớp.
Đại hội các lớp đã diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, thể hiện được tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết và là hoạt động chính trị có ý nghĩa to lớn. Thông qua Đại hội, tập thể các lớp đã lựa chọn được các sinh viên có đủ phẩm chất và năng lực bầu vào Ban Cán sự lớp. Đại hội thực sự là ngày hội của toàn thể sinh viên trong toàn trường./.
Một số hình ảnh:


Đại hội lớp K16MN, Khoa Đào tạo Giáo viên


Đại hội lớp K16TV4, Khoa Ngoại ngữ