Thứ Ba, 16/04/2024
23.6 C
Lạng Sơn

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền lịch sử 90 năm truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 28/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 06/02/2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) năm 2023, ngày 14/4/2023, Đảng bộ Trường tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên truyền lịch sử 90 năm truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
Đến dự và chỉ đạo Hôi nghị có đồng chí Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thế Dương-Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, giảng viên, giáo viên và quần chúng ưu tú.
Hội nghị được xem Phóng sự “Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ nhà trường. Phóng sự đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thành tích nổi bật thực hiện Kết luận số 01/KL-TW giai đoạn 2021-2023; đồng thời chỉ ra những ưu điểm và hạn chế; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Hội nghị còn được nghe 02 tham luận: (1) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Chi bộ Khoa Đào tạo giáo viên và Các bộ môn chung; (2) Đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác của Chi bộ Đoàn-Học sinh sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm của các tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác.
Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Thế Dương-Phó Bí thư Đảng bộ quán triệt tiếp tục thực hiện kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Kế hoạch thực hiện mô hình “Dân vận khéo làm theo Bác” năm 2023.
Tại Hội nghị, Đảng bộ nhà trường tổ chức biểu dương 01 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.
Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng bộ tuyên truyền lịch sử 90 năm truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023) và bế mạc Hội nghị.

Một số hình ảnh:


Đồng chí Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng bộ tuyên truyền lịch sử 90 năm truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn


Đồng chí Nguyễn Thế Dương-Phó Bí thư Đảng bộ quán triệt tiếp tục thực hiện kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023


Đồng chí Hoàng Thu Phương trình bày tham luận “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023


Đại biểu tham dự Hội nghị