Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Căn cứ Công văn số 680-CV/ĐUK, ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Lạng Sơn về Sơ kết nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022; thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Nghị quyết công tác Đảng tháng 6, ngày 30/6/2022 Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thu Hằng – Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và đại diện Ban tham mưu, giúp việc. Về phía Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có đồng chí Phùng Quý Sơn – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ nhà trường.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Dương – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng thay mặt Ban Thường vụ trình bày Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đã chỉ rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể. Cán bộ, đảng viên, quần chúng được quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng về công tác phát triển đảng viên; đổi mới sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn; đảng viên yên tâm công tác, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, đề án nhân sự, tổ chức duyệt nhân sự và hò sơ đại hội, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công đại hội chi bộ. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo các quy trình, quy định trong quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng, phù hợp với thực tiễn của nhà trường. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, bám sát các chỉ tiêu năm học đã đề ra. Chất lượng chuyên môn – nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Đại hội Đoàn Trường giai đoạn 2022 – 2024; lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giữ vững truyền thống cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn.
Báo cáo cũng đánh giá những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề xuất và kiến nghị đối với Đảng ủy Khối các quan tỉnh về việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và sớm có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng bộ đã triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về các mặt: công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện chuyên môn – nghiệp vụ; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị – xã hội phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong hè năm 2022 và năm học 2022 – 2023.
Hội nghị nhận được các ý kiến tham luận, thảo luận của đại diện cấp ủy các chi bộ. Hầu hết các chi bộ đều nhất trí với nội dung Báo cáo Sơ kết, đồng thời làm rõ hơn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các chi bộ trong 6 tháng đầu năm về các lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên; đổi mới sinh hoạt chi bộ; công tác lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,… Từ đó đề xuất với Đảng ủy nhà trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình công tác năm.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hằng – Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn trong 06 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực công tác; đồng thời đã chỉ ra những nhiệm vụ còn tồn tại. Chỉ đạo Đảng bộ Trường tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trong chương trình công tác năm. Trong đó chú trọng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, quần chúng giới thiệu cho đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng cuối năm, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tổng kết năm học 2021-2022 và xây dựng, triển khai kế hoạch năm học 2022 – 2023. Chỉ đạo các hoạt động đoàn thể, chỉ đạo Đoàn Thanh niên kiện toàn tổ chức, xây dựng chương trình hành động và quy chế hoạt động sau Đại hội, thực hiện chiến dịch tình nguyện hè và phong trào tình nguyện. Tổng kết công tác Đảng năm 2022; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 tại Đảng bộ, các chi bộ.
Tại Hội nghị, Đảng bộ nhà trường tổ chức biểu dương 02 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phùng Quý Sơn – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các ý kiến tham luận, thảo luận. Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với Chương trình công tác năm và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ chỉ đạo các chi ủy chuyển giao nhiệm kỳ sau Đại hội; phát triển giáo dục và đào tạo theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, công tác Đảng 6 tháng cuối năm. Đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 06 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.
Một số hình ảnh:


Đồng chí Phạm Thu Hằng – Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo


Đồng chí Nguyễn Thế Dương – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng
trình bày Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022


Đồng chí Hoàng Thị Bích Diệp – Phó Bí thư chi bộ Đoàn – Học sinh sinh viên
trình bày tham luận “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống
cho học sinh, sinh viên của Chi bộ Đoàn – Học sinh sinh viên”


Đồng chí Dương Chí Dũng, Bí thư chi bộ Khoa Kinh tế – Bồi dưỡng – Nghệ thuật trình bày tham luận “Nâng cao năng lực và sức chiển đấu của tổ chức đảng và đảng viên qua đổi mới sinh hoạt chi bộ”


Đồng chí Phùng Quý Sơn – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng kết luận Hội nghị


Biểu dương tập thể và cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021