Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2022

Thực hiện Công văn số 856-CV/ĐUK ngày 30/ 9/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ tỉnh Lạng Sơn về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II/2022, sáng ngày 10/10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan đã khai giảng lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thắng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí báo cáo viên; đại diện lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.
Lớp học có 80 học viên tham gia học tập đến từ 31 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Trong đó có 04 đảng viên đến từ chi bộ Đoàn-HSSV thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Thắng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các đảng viên mới thấm nhuần lí tưởng của Đảng, có cái nhìn sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; nắm vững nhiệm vụ của người đảng viên; xác định động cơ, xây dựng kế hoạch, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; luôn tiên phong trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 10/10 đến ngày 18/10/2022) 11 với 11 nội dung: 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; 2) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 3) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 4) Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; 5) Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; 6) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; 8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; 9) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 11) Cập nhật kiến thức mới, thông tin tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Đây là những nội dung thiết thực gắn liền với việc bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên mới tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện.
Với tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực, nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn, học viên lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đã hoàn thành khóa học. Kết quả 100% học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Góp phần vào kết quả chung của lớp học, đảng viên của chi bộ Đoàn-HSSV thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy của lớp học. kết quả: 100% các đồng chí được cấp giấy chứng nhận xếp loại Khá trở lên.
Phát biểu tại Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chúc mừng kết quả học tập, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy lớp của các học viên. Đồng chí đề nghị các đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện cho bản thân để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới có nhận thức đúng đắn, hệ thống về Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố lòng tin vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn công tác; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Một số hình ảnh


Đ/c Nguyễn Đức Thắng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2022


Báo cáo viên lên lớp các chuyên đề


Đ/c Hoàng Chính, Uỷ viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức
Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thay mặt Ban Tổ chức lớp học đánh giá khái quát
về tình hình học tập và kết quả học tập của các học viên trong Lễ tổng kết


Đ/c Nguyễn Hoàng Tùng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
trao Giấy chứng nhận cho đảng viên chi bộ Đoàn-HSSV thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn