Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Đề án Đăng ký nhiệm vụ Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Tày cho người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Đề án Đăng ký nhiệm vụ Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Tày cho người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi