Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 22/02/2023 của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, ngày 21/3/2023, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuyên truyền “Sinh viên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” cho hơn 200 đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội An ninh Văn hoá – Thể thao – Thông tin và truyền thông, Phòng An ninh Chính trị nội bộ truyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và trách nhiệm của sinh viên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trai, thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ đoàn Công an tỉnh đã tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên tạo tài khoản VNeID của Bộ Công an.
Thông qua buổi tuyên truyền giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, đủ cơ sở lý luận để đấu tranh, phản bác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và hiểu rõ hơn về những lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VneID cũng như tầm quan trọng của Đề án 06 đối với mỗi người dân./.
Một số hình ảnh:


Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng đội An ninh Văn hoá – Thể thao – Thông tin
và truyền thông, phòng An Ninh chính trị nội bộ truyên truyền cho sinh viên


Đoàn viên, thanh niên tham dự buổi tuyên truyền


Cán bộ đoàn Công an tỉnh hướng dẫn sinh viên cài đặt ứng dụng VneID


Đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm