Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Mục đích của việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa cháy là đảm bảo các thiết bị, hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy sẵn sàng hoạt động khi cần thiết để ngăn chặn hoặc kiểm soát đám cháy, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và giảm thiểu rủi ro cháy nổ.
Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thực hiện các nội dung sau:
1. Kiểm tra, bảo dưỡng tủ phòng cháy chữa cháy, các bình chữa cháy MZF4-ABC và MT3 khí C02 tại khu Hiệu bộ, giảng đường và Ký túc xá.
2. Kiểm tra việc lắp đặt nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy tại khu Hiệu bộ, giảng đường và Ký túc xá.
3. Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm, đường cấp nước, họng nước tại các tủ. Vận hành máy bơm, thực hành sử dụng vòi phun cấp nước chữa cháy tại các đầu họng cấp nước khu vực Ký túc xá và giảng đường.
Các hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành, thực hành sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy được các thành viên của Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy định về phòng cháy chữa cháy. Đội đã đề nghị bổ sung, thay thế các thiết bị hư hỏng, quá hạn nhằm đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Nhà trường, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục duy trì hoạt động, tham gia tập huấn để nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; duy trì việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ và thường xuyên góp phần đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong nhà trường./.
Một số hình ảnh:


Kiểm tra bình chữa cháy