Thứ Sáu, 02/12/2022
6.3 C
Lạng Sơn

Download các phần mềm hỗ trợ ký số

1. Driver cho USB VGCA: Drive_USB_Token_Bit4ID
2. Tool hỗ trợ ký số lên file PDF: vSignPDF

3. Plugin hỗ trợ ký số trên iOffice: VNPT-CAPlugin_iOffice

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here