Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Download các phần mềm hỗ trợ ký số

1. Driver cho USB VGCA: Drive_USB_Token_Bit4ID
2. Tool hỗ trợ ký số lên file PDF: vSignPDF

3. Plugin hỗ trợ ký số trên iOffice: VNPT-CA Plugin_Office_Setup