Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Giảng viên khoa Ngoại ngữ tham gia Hội giảng Giáo viên giỏi Giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-CĐSP ngày 30/3/2023 Kế hoạch thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023) và các ngày Lễ lớn (đợt 2) năm học 2022-2023, 03 giảng viên của khoa Ngoại ngữ đã tham gia Hội giảng Giáo viên giỏi Giáo dục nghề nghiệp cấp khoa đó là: cô giáo Nguyễn Thị Lệ Khanh, cô giáo Phạm Thanh Mai và cô giáo Tô Lan Anh.
Hội giảng Giáo viên giỏi Giáo dục nghề nghiệp năm 2023 được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp; đồng thời là cơ hội để các giáo viên học tập và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.
Tham gia Hội giảng, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Khanh, giảng viên tiếng Trung đã dạy 01 giờ Hán ngữ cơ sở 2 tại lớp K19TV1; cô giáo Phạm Thanh Mai, giảng viên tiếng Anh dạy 01 giờ Đọc hiểu 1 tại lớp K4TA và cô giáo Tô Lan Anh, giảng viên Tiếng Anh dạy 01 giờ tiếng Anh tại lớp K4TA. Các giảng viên đều chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy và thể hiện được năng lực truyền thụ kiến thức, năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học linh hoạt, hợp lý; ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực hiệu quả. Kết quả 03 giờ dạy đều đạt loại Giỏi.
Hội giảng Giáo viên giỏi Giáo dục nghề nghiệp là một trong những hoạt động thiết thực, bổ ích, có tính chuyên môn cao. Đây là dịp để khẳng định, tôn vinh những giáo viên Giáo dục nghề nghiệp giỏi, có nhiều nỗ lực trong đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, là cơ hội đánh giá năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên, giáo viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.
Một số hình ảnh:
   Giờ Hán ngữ cơ sở 2 của cô giáo Nguyễn Thị Lệ Khanh
 Giờ Đọc hiểu 1 của cô giáo Phạm Thanh Mai
Sinh viên hoạt động nhóm trong giờ Đọc hiểu 1 của cô Phạm Thanh Mai
Giờ Tiếng Anh của cô giáo Tô Lan Anh