Chủ Nhật, 14/07/2024
30.3 C
Lạng Sơn

Giảng viên Tổ Tiếng Anh tham gia báo cáo viên lớp Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Với mục tiêu đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện công văn số 2777/SGDĐT- GDTXCN ngày 23/9/2022 về việc tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Đề án ngoại ngữ 2022, ngày 29/ 10/2022, Sở Giáo dục và Đào Lạng Sơn đã tổ chức các lớp Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Chương trình tập huấn đã diễn ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn thú hút gần 400 giáo viên tiếng Anh các cấp học tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Trong đợt tập huấn bồi dưỡng, 04 giảng viên Tổ Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tham gia với tư cách là báo cáo viên đối với các lớp bồi dưỡng cấp Tiểu học và THCS. Trong đó, cấp Tiểu học do giảng viên Phạm Thanh Mai và Nguyễn Ngọc Ánh; cấp THCS do giảng viên Lê Thị Thanh Hương và Hoàng Minh Thuý trực tiếp đảm nhiệm.
Nội dung tập huấn bao gồm các vấn đề sau: (1) Sử dụng công nghệ thông tin trong thiết kế một số hoạt động giảng dạy, luyện tập, kiểm tra, ngoại khoá cho học sinh; (2) Cách thức kiểm tra, đánh giá và thiết kế các bài kiểm tra.
Sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Phan Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên được phân công tập huấn theo các bậc học phù hợp.
Trong quá trình tập huấn, các giáo viên tham gia tập trung, chú ý lĩnh hội các nội dung báo cáo viên truyền tải, nhiệt tình tham gia các hoạt động trên lớp tập huấn và thường xuyên có những phản hồi tích cực. Kết thúc buổi tập huấn, học viên có trách nhiệm áp dụng các nội dung kiến thức đã được báo cáo viên truyền tải để làm bài tập tổng kết chuyên đề hoặc viết bài thu hoạch.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các giảng viên đã nghiên cứu tài liệu, thâm nhập thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các giáo viên tại các đơn vị cơ sở, cùng nhau trao đổi, xây dựng chương trình và nội dung tập huấn một cách thiết thực, đồng bộ, theo định hướng chung của ban tổ chức sao cho phù hợp với đặc thù môn học, với tình hình thực tế địa phương trong xu thế hội nhập và phát triển, nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đổi mới của Đề án.
Một số hình ảnh:


Đồng chí Phan Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
phát biểu khai mạc


Giáo viên tiếng Anh của các trường Tiểu học, THCS, THPT
trên địa bàn tỉnh tập trung khai mạc đợt tập huấn