Thứ Sáu, 21/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ hướng dẫn số 2786/HDLT-SGDĐT-CĐN, ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn Giáo dục tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2022-2023; được sự chỉ đạo của Đảng ủy, ngày 22/10/2022, Trường CĐSP Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2022-2023. Dự Hội nghị có đầy đủ các thành phần theo quy định bao gồm: Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn; trưởng, phó các đơn vị, cùng toàn thể nhà giáo, người lao động.
Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2021-2022 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm học 2022-2023; báo cáo việc quản lí sử dụng tài chính, góp ý, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Quy định chế độ làm việc của CBGV; báo cáo tổng kết hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024; Giao ước thi đua năm học 2022-2023.
Phần thảo luận cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham gia, góp ý của cán bộ nhà giáo về những nội dung được nêu ra trong báo cáo của nhà trường trong năm học 2022-2023, những vấn đề liên quan đến quy đổi giờ giảng dạy, chế độ, chính sách cho học sinh sinh viên, giáo viên của trường.
Sau phần tổng kết ý kiến thảo luận của đồng chí Phùng Quý Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Hội nghị đã biểu quyết một số chỉ tiêu lớn của năm học 2022-2023. Đồng thời ký giao ước thi đua giữa Công đoàn và Chính quyền.
Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành công đoàn Trường phối hợp với Ban Giám hiệu đã thông qua Đề án nhân sự bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 theo quy định tại Luật Công đoàn năm 2012, Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã thống nhất và tiến hành bầu cử một cách khách quan, dân chủ. Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn năm học 2022-2023 đã kết thúc tốt đẹp. Với sự đoàn kết nhất trí của chính quyền và công đoàn, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động nhà trường đồng sức, đồng lòng ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đạt được chỉ tiêu đề ra; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học; hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn./.
Một số hình ảnh Hội nghị


Đồng chí Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024


Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt Hội nghị


Ký giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn