Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, Kế hoạch số 686/KH-CĐSP ngày 29/9/2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 04, 05/11/2023, nhà trường đã tổ chức tập huấn nhóm mục tiêu của đề tài.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, chủ nhiệm đề tài; ThS. Hoàng Văn Thao-Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, thành viên chính; các đồng chí Lãnh đạo trường, Trưởng các phòng KHCN&ĐBCL, QLĐT&HTQT, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm lạng Sơn trong Ban Quản lý và Thực hiện đề tài; 150 học viên là chuyên viên các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/ thành phố, giáo viên cốt cán giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Mục đích của Hội nghị là triển khai kết quả nghiên cứu một số giải pháp của đề tài hướng tới nhóm mục tiêu về các nội dung bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về dạy học tích liên môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Đóng góp ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các nội dung của tài liệu bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là việc lựa chọn, xây dựng và triển khai thực hiện các chủ đề tích hợp liên môn cũng như một số vấn đề về kiểm tra-đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học.
Nội dung bồi dưỡng gồm: Một số vấn đề về dạy học tích hợp liên môn ở trung học cơ sở; Nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra-đánh giá tích hợp liên môn Khoa học Tự nhiên/ Khoa học Xã hội; Giới thiệu một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn Khoa học Tự nhiên/ Khoa học Xã hội.
Sau nội dung khai mạc Hội nghị, Chương trình bồi dưỡng được chia thành 02 lớp: Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Qua các nội dung mà báo cáo trình bày cũng như tài liệu được phát từ trước, học viên được thảo luận về quy trình, nội dung xây dựng chủ đề và tổ chức dạy học tích hợp liên môn Khoa học Tự nhiên/ Khoa học Xã hội ở trường trung học cơ sở; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục. Trong quá trình tập huấn, nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí chuyên viên các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/ thành phố, cán bộ quản lý và giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh rất sát thực và phù hợp, đã cung cấp thêm những luận chứng cho kết quả nghiên cứu của đề tài.
Sau đợt tập huấn, giáo viên cốt cán tại các nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn triển khai ứng dụng các kết quả bồi dưỡng trong thực tiễn công tác. Chương trình tập huấn đã giúp cho các nhà quản lý, giáo viên trung học cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết của dạy học tích hợp liên môn, dạy học cái gì, dạy học như thế nào và làm thế nào để dạy học có chất lượng và hiệu quả để phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn-nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở./.
Một số hình ảnh trong Hội nghị tập huấn:

TS. Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, chủ nhiệm đề tài phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Ban Quản lý và thực hiện đề tài, học viên tham dự Hội nghị

ThS. Hoàng Văn Thao-Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học,
Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, thành viên chính của đề tài trình bày nội dung
“Một số vấn đề về dạy học tích hợp liên môn ở trung học cơ sở”

TS. Lê Thị Minh Thi-Trưởng phòng QLĐT&HTQT, thành viên chính của đề tài
giới thiệu một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn Khoa học Tự nhiên

 

ThS. Triệu Thu Hường-Tổ trưởng chuyên môn Khoa Đào tạo giáo viên, thành viên chính của đề tài giới thiệu một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn Khoa học Xã hội

ThS. Phương Ngọc Thanh Huyền-Tổ trưởng chuyên môn Trường TH&THCS
Lê Quý Đôn, thành viên chính của đề tài báo cáo “Nội dung, phương pháp dạy học
và kiểm tra-đánh giá tích hợp liên môn Khoa học Xã hội”

ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết-Giảng viên môn Hóa học, thành viên chính của đề tài báo cáo “Nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra-đánh giá tích hợp liên môn
Khoa học Tự nhiên”

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên