Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo Namviet JSC

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023; Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CĐSP ngày 23/02/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 561/KH-CĐSP ngày 01/11/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý đào tạo Namviet JSC cho cán bộ, giảng viên; ngày 11/11/2022, Phòng Quản lý Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo Namviet JSC cho cán bộ, giảng viên. Đến dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Phùng Quý Sơn, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể cán bộ, giảng viên giảng dạy hệ trung cấp, cao đẳng, GVCN/CVHT.
Mục đích của Hội nghị tập huấn là quản lý dữ liệu điểm và dữ liệu rèn luyện được thống nhất chung trong toàn trường; bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên trong hoạt động giáo dục và đào tạo; thực hiện số hóa các biểu mẫu tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Tham dự Hội nghị tập huấn, đồng chí Phùng Quý Sơn, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo, khẳng định chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đào tạo là việc làm rất cần thiết. Đồng chí Hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ, giảng viên, GVCN/CVHT tham gia lớp tập huấn sẽ nắm chắc những kỹ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm quản lý đào tạo để việc giảng dạy, đánh giá kết quả đảm bảo đúng quy định, thuận lợi cho công tác quản lý cơ sở dữ liệu đào tạo của nhà trường.
Nội dung tập huấn gồm: (1) Hướng dẫn cài đặt, giới thiệu các chức năng của phần mềm quản lý đào tạo Namviet JSC; (2) Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản lý điểm; (3) Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản lý học sinh, sinh viên; (4) Hướng dẫn ký số các biểu mẫu xuất ra từ phần mềm; (5) Thảo luận, thực hiện các nội dung tập huấn trên tài khoản thực tế. Cán bộ, giảng viên, giáo viên, GVCN/CVHT tham gia tập huấn được tìm hiểu cụ thể các quy trình, thao tác để sử dụng phần mềm quản lý điểm, quản lý học sinh, sinh viên, được thực hành với dữ liệu thực tế. Đây là những kỹ năng quan trọng để cán bộ, giảng viên, GVCN/CVHT làm tốt hơn công tác quản lý điểm, quản lý sinh viên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo của nhà trường.
Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường; sự nghiêm túc, tích cực của mỗi cán bộ, giảng viên, hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp. Sau Hội nghị tập huấn, mỗi cán bộ, giảng viên, GVCN/CVHT sẽ sử dụng thành thạo phần mềm Quản lý đào tạo trong việc nhập điểm học tập, rèn luyện, xuất dữ liệu từ phần mềm để ký số và lưu hồ sơ giảng dạy theo quy định; thực hiện từng bước việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo./.
Một số hình ảnh của Hội nghị tập huấn:


Đồng chí Phùng Quý Sơn, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đồng chí Dương Anh Tuân, Phó Trưởng phòng QLĐT&HTQT
trình bày dự thảo Quy định quản lý điểm trong quản lý đào tạo


Đồng chí Lương Ánh Chung, viên chức Phòng QLĐT&HTQT
hướng dẫn sử dụng phân hệ quản lý điểm và quản lý sinh viên