Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Họp Hội đồng Tư vấn, tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho đề tài cấp tỉnh năm 2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2022, ngày 16/5/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài cấp tỉnh năm 2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn năm 2022 “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.
Về phía Hội đồng tư vấn, tuyển chọn: CN. Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng.
Về phía đơn vị chủ trì: TS. Phùng Quý Sơn – Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên của nhóm nghiên cứu xây dựng hồ sơ, thuyết minh.
Bên cạnh đó còn có các quý vị đại biểu đại diện Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.
Được sự ủy nhiệm của Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Thị Phương Loan – Trưởng phòng KHCN&BĐBCL, Thư ký khoa học của đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung thuyết minh cũng như những một số vấn đề cần trao đổi rõ hơn để thuận lợi cho việc triển khai nghiên cứu nếu được tuyển chọn.
Các thành viên đánh giá tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, hướng tiếp cận của đề tài cũng như nội dung, phương pháp và tiến độ thực hiện. Đồng thời bàn sâu về các sản phẩm khoa học công nghệ cũng như những khó khăn, vướng mắc có thể xảy đến trong quá trình nghiên cứu. Tư vấn, gợi mở các giải pháp để thực hiện nghiên cứu một cách hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của đề tài và hoàn thành được các sản phẩm nghiên cứu theo đúng yêu cầu.
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học tích hợp liên môn và năng lực dạy học tích hợp liên môn của giáo viên trung học cơ sở.
– Đánh giá thực trạng năng lực dạy học tích hợp liên môn của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
– Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
– Tổ chức thực nghiệm sư phạm nâng cao năng lực năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điểm mới của đề tài khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm là đề cập đến dạy học tích hợp liên môn ở trung học cơ sở sở có liên quan đến Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó chủ yếu là dạy học tích hợp liên môn khoa học xã hội (trong đó chủ yếu là Lịch sử và Đại lý) và dạy học tích hợp liên môn khoa học tự nhiên (chủ yếu là Lý, Hóa, Sinh). Trong đó cũng có sự tích hợp liên quan nội dung giáo dục địa phương. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dự kiến được biên soạn theo chương trình dạy học các khối lớp, trên cơ sở sách giáo khoa mà nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lựa chọn.
Thông qua việc tư vấn, tuyển chọn, đề tài khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm được đánh giá cao về tính cấp thiết, định hướng nghiên cứu và các sản phẩm dự kiến. Đồng thời 100% thành viên Hội đồng nhất trí giao đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” cho Trường Cao đẳng Sư phạm triển khai thực hiện trong thời gian là 24 tháng. Nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thiện hồ sơ thuyết minh theo quy định. Đề tài nghiên cứu thành công sẽ có tác động kép vừa nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trong đó có Trường TH&THCS Lê Quý Đôn trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm vừa giúp giảng viên nhà trường cập nhật thực tiễn phổ thông và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
Một số hình ảnh họp Hội đồng


ThS. Nguyễn Thị Phương Loan – Thư ký khoa học trình bày tóm tắt
nội dung thuyết minh đề tài


ThS. Đỗ Thu Hạnh – Trưởng phòng Quản lý khoa học, Thư ký hội đồng
công bố kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn, tuyển chọn