Thứ Sáu, 19/04/2024
25.2 C
Lạng Sơn

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến của Đảng ủy Khối

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm ban hành Công văn số 32-CV/ĐU ngày 15/6/2022 về việc hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trong toàn Đảng bộ. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên, quần chúng nghiên cứu tài liệu, lập tài khoản và tham gia dự thi tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner cuộc thi trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối http://duk.langson.gov.vn.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng” do của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức; hướng dẫn, khuyến khích, vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Nội dung của cuộc thi gồm: những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin; nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng và xây dựng đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương về công tác xây dựng Đảng.
Thời gian diễn ra cuộc thi trong 05 tuần liên tục từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/9/2022. Mỗi tuần có 15 câu hỏi và 01 câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia thi. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng.
Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tích cực hướng ứng tham gia cuộc thi. Kết quả: trong 05 tuần có 1036 lượt tham gia dự thi, đạt 04 giải (01 Nhì, 02 Ba và 01 Khuyến khích).
Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn nói chung và Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn nói riêng. Cuộc thi còn thu hút tham gia dự thi của nhiều cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị. Qua đó sẽ giúp người dân thầm nhuần hơn nữa về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu sâu sắc về các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để vận dụng trong quá trình công tác của cơ quan, đơn vị, cá nhân. Qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hệ thống chính trị của nước ta, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Một số hình ảnh của Cuộc thi


Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn


Cán bộ, đảng viên, quần chúng của Nhà trường tham gia Cuộc thi


Đồng chí Hoàng Thị Bích Diệp – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội
Sinh viên, Phó Bí thư chi bộ Đoàn – Học sinh sinh viên đạt giải Nhì tuần thứ nhất


Đồng chí Hoàng Thị Hiến, Phòng Hành chính – Tổng hợp đạt giải Ba tuần thứ 5;
đồng chí Lý Thị Danh, Chi bộ Tổ chức – Hành chính – Tài chính đạt giải Ba tuần thứ 4


Đồng chí Dương Thị Phương Liên, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp
đạt giải Khuyến khích tuần thứ 3


Tiết mục “Màu cờ tôi yêu” của giảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường