Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

240KH-Kế hoạch công tác tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, liên thông trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Kế hoạch công tác tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, liên thông trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2023