Thứ Bảy, 02/03/2024
9.3 C
Lạng Sơn

Kế hoạch khảo sát ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý về hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, môi trường làm việc, công tác tổ chức cán bộ Năm học 2021-2022

Kế hoạch khảo sát ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý về hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, môi trường làm việc, công tác tổ chức cán bộ Năm học 2021-2022