Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Kế hoạch và thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2021-2022

Kế hoạch và thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2021-2022