Thứ Sáu, 19/04/2024
24.3 C
Lạng Sơn

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn năm học 2022-2023

Nghiên cứu khoa học (NCKH) trong các trường chuyên nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên. NCKH không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là hoạt động tạo ra tri thức mới, sản phẩm mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của con người và xã hội tương lai. Trong quá trình phát triển, Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn luôn xác định NCKH là nhiệm vụ trọng tâm, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao. Đây là hướng đi mà Nhà trường lựa chọn nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, với mục tiêu đổi mới dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực; đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Nhà trường đã ban hành các quy định, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ khoa học với phương châm đa dạng hóa các hình thức, sản phẩm khoa học; tạo cơ hội và động lực cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; Năm học 2022-2023 đạt được kết quả như sau: nghiên cứu 04 đề tài (01 cấp tỉnh, 03 cấp trường), 09 bài giảng điện tử, 01 giáo trình; 90 sản phẩm NCKH của cán bộ, giảng viên (33 bài đăng tạp chí và hội thảo các cấp; 45 đề tài, sáng kiến cấp khoa và các sản phẩm khác); 08 dự án khởi nghiệp; 06 hội thảo, hội nghị, hội thi khoa học. Trong đó, một số kết quả nổi bật:
Tổ chức Hội thảo khoa học của Câu lạc bộ Các trường cao đẳng sư phạm: “Mục tiêu, sứ mạng của các trường cao đẳng sư phạm” với 09 bài tham luận tham gia Hội thảo; có sự tham gia của 19/21 trường CĐSP trong toàn quốc và 14 cử tọa; được Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cũng như các trường CĐSP đánh giá cao về quy mô và chất lượng hội thảo.
Thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, cụ thể: tổ chức khảo sát thực trạng, tổ chức hội thảo khoa học có sự tham gia của giảng viên các trường đại học, các nhà quản lý, giáo viên THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tổ chức nghiên cứu các chuyên đề; viết 01 bài nghiên cứu đăng tạp chí.
Thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường do Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì “Nghiên cứu xây dựng học liệu số phục vụ cho hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn”.
Triển khai hướng dẫn sinh viên viết tiểu luận và khóa luận với tổng số là 35, trong đó: 33 tiểu luận kết thúc môn học và 02 khóa luận tốt nghiệp. Kết quả: 100% xếp loại Tốt trở lên. Triển khai hướng dẫn 08 dự án ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, kết quả: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích (cấp trường); lựa chọn 02 dự án thi cấp tỉnh đạt 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích, trong đó 01 dự án được lựa chọn tham gia cuộc thi cấp quốc gia; Tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp theo chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022 cho 526 sinh viên các ngành Giáo dục nghề nghiệp.
Hoạt động NCKH trong năm vừa qua đã góp phần quan trọng khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường. Hoạt động này đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; thực hiện giáo dục tích hợp: Giáo dục – Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật.
Một số hình ảnh

Hội thảo Câu lạc bộ các trường Cao đẳng Sư phạm

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường

Hội đồng nghiệm thu bài giảng điện tử

Hội nghị “Đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp” cho sinh viên khối Giáo dục nghề nghiệp

Hội thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp tỉnh và cấp trường