Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Thực hiện Công văn số 107/CĐSP-TC ngày 18/3/2022 của Trường CĐSP Lạng Sơn về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Ngày 28/3/2022 ngay sau khi cuộc thi chính thức bắt đầu, Đoàn trường CĐSP Lạng Sơn đã phát động cuộc thi đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn trường.
Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan toả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác, thông qua Cuộc thi tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Cuộc thi diễn ra trong 05 tuần, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 28/3/2022, kết thúc vào ngày 02/5/2022. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00′ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00′ thứ hai tuần kế tiếp. Ngay sau khi phát động, đã có gần 200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi. Đoàn trường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên trong toàn trường tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi đầy đủ 5 tuần và nghiên cứu văn bản, tài liệu để cuộc thi đạt hiệu quả cao.
Đoàn trường mong muốn rằng sau cuộc thi này học sinh, sinh viên sẽ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Một số hình ảnh: