Thứ Ba, 05/12/2023
21 C
Lạng Sơn

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo mô hình thực hành – thực tập sư phạm – Lý luận và thực tiễn

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo mô hình thực hành – thực tập sư phạm – Lý luận và thực tiễn