Thứ Sáu, 21/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Sinh hoạt chính trị: Học tập và nghiên cứu tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Chi bộ Khoa Đào tạo giáo viên và Các bộ môn chung.

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 14/4/2023 của Đảng ủy Trường CĐSP Lạng Sơn về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 09/8/2023, Chi bộ Khoa Đào tạo giáo viên và Các bộ môn chung tổ chức quán triệt nghiên cứu, học tập các nội dung cốt lõi phần thứ 2: Nhất quán phương châm: “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” của tác phẩm.
Tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đ/c Nguyễn Thế Dương, phó Bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể 21 đảng viên chi bộ.
Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ Mông Thị Vân Anh nhấn mạnh: Đây là dịp để cán bộ, đảng viên tích cực triển khai sâu rộng, có hiệu quả các hoạt động tìm hiểu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt cũng là dịp để cán bộ, đảng viên được tiếp cận, nghiên cứu nguồn tài liệu chính thống, chất lượng cao; cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Theo phân công chẩn bị của chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư, báo cáo viên chi bộ trình bày những nội dung cốt lõi của phần 02: Nhất quán phương châm: “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Các ý kiến thảo luận, trao đổi sôi nổi của đảng viên chi bộ đã đi sâu, tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản như:

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: (1) Bản chất của Đảng; (2) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm khiết; (4) Chống tham nhũng, tiêu cực; (5) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Việc “Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên: (1) Chỉ ra các biểu hiện, hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên: sợ trách nhiệm, móc ngoặc, tham ô, làm xiếc, một sự thật nhức nhối,…;
(2) Chỉ ra giá trị đích thực của người cán bộ, đảng viên: uy tín, mối quan hệ giữa chức vụ và uy tín, cái làm nên uy tín của đảng viên; (3) Khẳng định chân lý: Suy cho cùng mọi thành bại đều do con người; sự nghiệp cách mạng thành bại cũng chủ yếu do cán bộ, đảng viên. Từ đó nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ.
Thông điệp rút ra là: Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.
Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt chính trị, đồng chí Nguyễn Thế Dương – Phó Bí thư Đảng bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy chi bộ và tinh thần thảo luận sôi nổi, tâm huyết của đảng viên. Để đợt sinh hoạt chính trị tiếp tục được triển khai nghiêm túc, thường xuyên và có hiệu quả, đề nghị ngay sau hội nghị, cấp ủy chi bộ và mỗi đảng viên cần tiếp tục chủ động nghiên cứu nhằm tăng cường nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo, đổi mới trong các phương thức tuyên truyền về tác phẩm và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; thường xuyên theo dõi tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; mở rộng các kênh tuyên truyền và tiếp nhận phản ánh của cán bộ, đảng viên về các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Thay mặt cấp ủy, đồng chí Bí thư chi bộ đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ nhà trường và nhấn mạnh: Tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, với nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; trong đó, nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Có thể coi đây là hệ thống tư tưởng mang tính “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Mỗi đảng viên chi bộ cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh, vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt

Đảng viên chi bộ dự và nghe báo cáo nội dung sinh hoạt chuyên đề nội dung thứ 2: Nhất quán phương châm: “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng viên phát biểu ý kiến, trao đổi thảo luận trong buổi sinh hoạt